Monthly Archives: March 2015

Stilla veckan 2015: Inte “både och”

Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon, säger Jesus vid ett tillfälle. Mammon, pengaguden, den som säger att köpa och att ha är det som gör dig lycklig.
Men den levande guden är något annat.  Han säger: det som kan fylla ditt liv beständigt finns bortom det “naturliga” som man tar fatt i genom sin egen förmåga och kapacitet.
Med de naturliga  förmågorna kan vi göra mycket gott, älska våra vänner och hjälpa dem som behöver. Men det verkligt stora, det är det som övergår naturens förmåga. Det kan inte “göras”, det tas emot. Det är den öppningen som är målet för det kristna livet: “Människan är bara sig själv när hon överskrider sig själv”, som en mystiker sade. Överskrider oss själva – det gör Gud med oss.
När vi överskrider oss själva finns inte “både och” längre: både Gud och Mammon. Det är detta “både och” som perverterar livet och i slutänden kan göra människan egocentrisk och förbittrad.
Överskridandet är: Nu gäller Gud för Guds skull. För att vi älskar det oändliga, kan vi älska både slott och koja, fattig och rik, vän och ovän. Så mycket enklare; att slippa döma sig själv eller andra, att inte bedöma. Att stå med Gud och vara fri, och ändå delta med andra, ja, äntligen delta på riktigt, fullt ut. Att vara avskiljd, “inte av denna världen, min i världen”.
Stilla veckan, påskveckan, där kan man närma sig det mysterium som gör detta möjligt. En man, född av Gud och människa, går hela Vägen, mot döden, genom döden. Förankringen vid Mammon, vid “både och” kapas. Något nytt blir erbjudet oss alla, livet självt, klart som porlande vatten.

br Björn

Week at Gotland, July 27th-August 2nd

Join for a week at Gotland
Living in simplicity together – very simple ackomodation, pumping water from the well…
reading, sharing,
practical spiritual exercices
and of course bike excursions, and a calm time together.
Time for your own and one day in Visby.
Monday July 27th – leaving Lund about 10 with train, taking the boat in Oskarshamn about 3pm , arriving at Visby about 6 and car to the house in Rute with a car.
It would also be possible to go very early in the morning and arriving Visby at about 2pm.
-Sunday August 2nd, leaving Visby at 11.30, back in Lund early evening.

Please tell me as soon as you can if you would like to go.
yours br Björn

Going out in the street, for friendship

Every Wednesday there are some of us who pray and and then bring out tea and othter things to people in the streets of Lund, mainly the beggars. It´s one of our Friendship initiatives – yes it´s about friendship, to connect, to make other people part of our world, and to be a part of theirs. There is so much to learn from and appreciate about these people sitting everywhere in the streets.

Are you interested to participate? We start perhaps going out also on Tuesdays, about 5-6pm. talk to br Björn or Alexander, alexandermattebo[at]gmail.com!