GLAD PÅSK! – Att vara odelad och en!

För Stilla veckan skrev jag om att det kristna livet är att gå från “både och”. Det finns bara Gud, inte också Mammon, pengaguden eller andra gudar vid sidan om. Att leva med den levande verklige guden, det är att bli en. Inte längre att jag vill det eller det, att jag vill ha det och det – jag har det redan och kan leva utifrån mig själv. Jag är en och odelad och jag gör det som jag vet att jag skall.
Och vägen dit? Lev som om du redan var där, det kan vara ett sätt. Lev som om du redan nu satte all din tillit till Gud.
I arbetet och studierna- gör uppgifterna med all den personliga närvaro och grundlighet och engagemang du kan.
Tillsammans med vännerna – lyssna och se och upplev dom och tänk inte på annat (…sms och mobil t ex…, eller att du inte har tid, eller att du skulle göra något annat…)
I bönen, be och gör inget annat.
I tystnad och ensamhet – var helt tyst och ensam och acceptera det.
Djävulen, han heter på latin diabolos. Det betyder: han som splittrar. Vad säger det?
Att han kan verka när jag gör en sak men tänker på en annan.
När jag sitter ensam och bara vill vara med andra.
När jag studerar, men vill komma undan uppgifterna.
Kort sagt, när jag inte tar plats med hela mitt jag på stolen jag sitter på.

Att bli en och odelad. Det blir vi genom Kristi kraft.  I hans Ande kan vi förena alla våra krafter genom att han är vår enhet. Vara närvarande fullt ut, leva fullt ut!  Börja redan idag, pröva att du redan är där!  Splittra inte dina krafter! Var där du är!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s