Monthly Archives: August 2015

Vill du gå utbildning i ledarskap?

Bilda anordnar i höst kurser i ledarskap. Idén bakom Ledarskap och demokrati är att erbjuda en möjlighet för unga personer som är aktiva inom trossamfunden att fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. Målsättningen är att de som genomgår programmet fördjupar sin förmåga att leda grupper med ett demokratiskt förhållningssätt och stärks i sin ledarroll i respektive samfund.
Sammanlagt 6 heldagar: 5 – 7 oktober och 30 november – 2 december 2015.
Var? På kursgård i Stockholmsområdet Hur söka? På särskild blankett till SST som finns hos br Björn
Programmet är kostnadsfritt. Om jag vill veta mer? Kontakta Max Stockman på SST max.stockman@sst.a.se eller ring 08-453 68 77

Coming to Lund

Finally some real summer has arrived to Lund, at the same time as the foreign students are coming down the streets with their (too) big bags. A special sound occurs these days: bags rolling over paving stones. Many excited students get around, eager to discover life in Lund, and also many with some fears of loneliness and lacking family life.

Go somewhere abroad and you  will bring what you have experienced before, so it is: you are never a blank piece of paper. All those students coming from all around the world they look so alike from the outside, in outfit, smiles and manners. But inside their landscape differs so much, everyone bringing his or her past, their very personal expectations, talents and difficulties.
To be attentive to these differences, that is to be attentive to God, because our life, the personal parts that especially make up a person rests in Him. To see a bit more of the other one, what he really brings with him to Lund, that is an adventure, and an adventure that demands a lot: also to take yourself serious. That is a key to deeper contact with others!

Student life, and especially now at the beginning of the semester, can from the outside look as if it was only sunshine and glory, because that is what many students show at the start. But inside, in this reality which is the temple of God, there is much to discover in everyone, in depth and in width. Let those days come!

Yours br Björn

Vänskapsinitiativet – vill du vara med i höst?

Redan nu på onsdag den 20 augusti blir det mässa på Sandgatan kl 12.10, alla studenter välkomna. Om någon lagar så blir det lunch efter också!

För vår Vänskapsgrupp med ungdomar från Eritrea som kommit till Sverige på egen hand söker jag några killar (2?) som kan vara intresserade att ägna lite tid och engagemang på att träffa dem. Kanske kunde vi göra några saker varannan vecka, saker som kan vara av nytta för killarna som ar 15 år gamla för att orientera sig i Sverige, till exempel studiebesök på några arbetsplatser. Vi träffade killarna förra året, men många i gruppen har försvunnit utomlands i höst. Hör av er till mig, br Björn, 076-2763667 eller bjorn@dominikan.nu. Det kan bli en väldigt fin erfarenhet att lära känna dessa killar, det har det varit för mig och för flera andra i gruppen.

Det kan också vara möjligt att ansluta sig till Vänskapsgruppen med  folk på gatan, som går ut och träffar romer i Lund en gång i veckan. Också det något som betytt mycket för flera av dem som är aktiva. Hör av er!