Monthly Archives: September 2015

Reträtt i höst/retreat

Want some space in the middle of Automn? Join for a retreat, to form a community under different conditions. Look here. yours br Björn

Aktivt hopp – en riktning i livet /
Active Hope – a direction of my life
– reträtt/retreat på Rögle kloster för studenter och unga (18-35 år)

Fredagen den 30 oktober kl 17 – söndagen 1 november före 15
Ledare: br Björn
Språk /language: svenska and English
Världen verkar mer osäker än någonsin. Problem överallt och vägarna framåt tycks oklara. Vart skall jag ta vägen? Vad skall jag göra? är frågor många ställer sig. Finns det alternativ till att ägna mig bara åt mitt privatliv, karriär och försöka må bra? Hur blir jag en del av något större?
Under reträtten mediterar vi kring hur man kan hitta en väg och en grund att stå på i livet. Det blir en lugn helg med tid också att vara för sig själv och med bön och mässa med systrarna.
The world of today seems more unsure than ever. Problems and crises are everywhere and the ways to go seem not clear at all. Where should I go? What should I do? are frequent questions. Should I just live at private life, make a carreer and to to feel good? During this retreat we meditate on how to live in the world of today, how to find a way and a steady ground.

Info och anmälan/registration: bjorn@dominikan.nu
Kostnad/fee: ca 500 Skr (26-35 lite mer troligen/ probably a bit more)
Det finns ett begränsat antal platser/limited space
Om dominikansystrarna på Rögle kloster

Evangelisering?

I Sandsoppan! på måndagar läser vi ur påven Franciscus “Evangeliets glädje” och igår pratade vi om vad evangelisering kan innebära. Vi var nog ganska överens om att det inte  handlar om att argumentera och övertyga, och mer om att möta andra där dom befinner sig, att vara där. Någon citerade den helige Franciscus, att det “ibland handlar om att också tala.”
Då menar han orden, men talar gör man också med kroppen och gesterna, i vem man är.
Påven skriver om evangelisering som något som sker i gemenskap och att vi i Västeuropa lever i en öken där kyrkan blir isolerad och instängd. Men öknen är en möjlighet! -i öknen längtar man efter vatten, och den längtan mot andra, mot rättvisa och glädje tillsammans är vår möjlighet, både kyrkans och samhället i stort. Vår tid är brutal på många sätt, men vem vet vad som finns runt hörnet…om vi vågar längta och ropa efter Gud.
br Björn

A New start + Film Days+Excursion

Hello, look here for things the coming weeks. And for the retreat described in the post beneath,

THURSDAY SEP 24TH -FRIDAY 25TH
Film Days: Three films on the theme of reconciliation
Films followed by discussion. Meals and mingling.
Look here for program  – Welcome to join.

SÖNDAG/ SUNDAY  27 SEPTEMBER 
Excursion to Rögle monastery 10 km outside Lund, a place of Dominican sisters  – walk, Mass, picnic
OBS – Changed hours: Mass in Rögle is at 17.30 this day, so look here:
– Gathering outside Lund station main building at 13.40 (latest)
– Bus 3 to Linero and walk in the nice countryside to Rögle (about 5 km)
– Bring pic-nic, we´ll eat on our way.
– Gathering with one of the sisters
– Mass at Rögle and then walk back.
Rögle is a good place visiting by your own, close to Lund, easy to join. Get to know Rögle, go there for Masses, personal retreats. It´s also the place of the student retreat end of October.
Register to br Björn, bjorn@dominikan.nu or 076-276 36 67
before Saturday noon

Tisdag 15 sep Taizé 19.30  – Måndag 21 sep Sandsoppa 17.30   –  Onsdagar Mässa/Mass 12.10 följt av lunch/lunch afterwards – Söndagsmässa 4 okt 18.00

Semester has started and suddenly it seems to be a new situation in Europe, with people walking on motorways, crossing boarders without registration  – and with this a waking up to a new reality. Hundreds of refugees at Malmö station arriving and lots of people welcoming. We should though remember that in Lebanon and Turkey there are millions of refugees in camps and only very few come to Europe. One person arrives in Europe this year on 1000 inhabitants. Quite possible to integrate, istn´t it?
A sudden wake up – for long or not? Strong images in media and strong feelings – but when feelings fade away? Consistent choices, true committments are needed, grounded in …faith, hope, love…perhaps religion and Christianity is needed more than ever? Because that is what a true encounter with Jesus Christ will give. To take this encounter seriously is a good challenge to us!
Domino received quite a few new students the last weeks, Swedish students and exchange students. We made a good start, let´s form a community of friendship between us and with others, why not with refugees?
yours br Björn