Reträtt i höst/retreat

Want some space in the middle of Automn? Join for a retreat, to form a community under different conditions. Look here. yours br Björn

Aktivt hopp – en riktning i livet /
Active Hope – a direction of my life
– reträtt/retreat på Rögle kloster för studenter och unga (18-35 år)

Fredagen den 30 oktober kl 17 – söndagen 1 november före 15
Ledare: br Björn
Språk /language: svenska and English
Världen verkar mer osäker än någonsin. Problem överallt och vägarna framåt tycks oklara. Vart skall jag ta vägen? Vad skall jag göra? är frågor många ställer sig. Finns det alternativ till att ägna mig bara åt mitt privatliv, karriär och försöka må bra? Hur blir jag en del av något större?
Under reträtten mediterar vi kring hur man kan hitta en väg och en grund att stå på i livet. Det blir en lugn helg med tid också att vara för sig själv och med bön och mässa med systrarna.
The world of today seems more unsure than ever. Problems and crises are everywhere and the ways to go seem not clear at all. Where should I go? What should I do? are frequent questions. Should I just live at private life, make a carreer and to to feel good? During this retreat we meditate on how to live in the world of today, how to find a way and a steady ground.

Info och anmälan/registration: bjorn@dominikan.nu
Kostnad/fee: ca 500 Skr (26-35 lite mer troligen/ probably a bit more)
Det finns ett begränsat antal platser/limited space
Om dominikansystrarna på Rögle kloster

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s