Monthly Archives: December 2015

Ett nytt år / A new year

Lund ligger ganska tomt och öde dessa dagar. Om ett litet tag är det annorlunda. Då öppnar vi Domino igen, och alla gamla och nya studenter är välkomna! Det sker tisdagen den 12 januari med Taizébön kl 19.30 och möte efter.
På onsdagen är det Student Fair på AF och vi kan vara där från kl 14 och möta nya utländska studenter. Kolla om du har möjlighet att vara med på det. Vi har studentmässa och lunch då också 12.10.
Det sista året har mycket förändrats i Sverige och vi förstår kanske inte hur mycket ännu. Till Lund har kommit 300 ensamkommande flyktingbarn. Deras behov av stöd är väldigt stort, på alla möjliga sätt. Många har kanske inte valt själva att komma, utan familjen har sänt iväg dem att åka på egen hand med förväntningar på att de skall lyckas i Europa.
Nästan alla har muslimsk bakgrund. Det är därför oftast i icke-kristna, sekulära organisationer som man kan stötta dem. Jag hoppas att det kan bli möjligt att samla en grupp studenter från Domino i en ny Vänskapsgrupp, som kan gå till en sådan organisation. Tillsammans kan man göra en liten insats för några barn med språkhjälp eller annan introduktion till deras nya land. I liten skala som man klarar av. Tänk på det tills vi ses!
Gott 2016! /br Björn

Lund is quite empty these days. In a short while it´ll be different. We wish all new students welcome to Domino, when we open again. It´ll be Tuesday January 12th, with a prayer time open to everyone, catholics or not at 19.30.
Wednesday 13th there is a Student Fair for foreign students. Please think of joining and meet with new ones that afternoon. We also have a Studnt Mass and a lunch that day at 12.10 in the Chapel at Sandgatan 8.
A Happy 2016! yours br Björn

Ett barn

Har ni fått tillfälle att stanna upp inför barnet? Detta att det är ett barn som också är Gud? Ett barn tänker man sig inte som den allsmäktige, den som skapar allt, den som har makt att förlåta mänskligheten. Men Gud föds som en barn. Dessutom som ett adopterat barn, utomhus, i en familj som tvingas på flykt.
Det slår hål på många föreställningar om Gud. Det rubbar också vilka vi kan vara. Skapade till Guds avbild- jag är också ett litet barn utan makt och inflytande, i behov av kärlek.
Barnet i Betlehem vilar i Guds händer. Det gör jag också. I mitt och allas hjärtan finns porten som öppnar till en större värld, till det största och helt oförståeliga. Gud blev ett barn, en kropp. Så möter jag Gud, kropp mot kropp.
br Björn

Förenkla livet

hej, många har det jobbigt innan jul. En ändlös räcka av förväntningar och aktiviteter ut, dag efter dag. När ledigheten kommer inträder kollapsen, allt simmar i trötthet.
Bön, om det blir av, som en av aktiviteterna som skall avverkas…Men stopp! Bön är ingen aktivitet. Bön är Gud som talar i mig när jag avstår aktivitet och är uppmärksam bara. Bön är min andning som får plats, att andas ut.
Och vem säger att aktiviteterna måste helt följa tätt på varandra? Man kan stanna upp, helt kort, 30 sekunder och andas ut och titta sig omkring. -“Oj, är det här jag är!”
Eller leka lite. När man hör en mobil som ringer på stan – ta det som en signal; att släppa allt, tre andetag, inget samtal, stå still, se var jag är.
Det handlar det om ett litet steg, men i det lilla finns Gud.

Glad advent!