Ett barn

Har ni fått tillfälle att stanna upp inför barnet? Detta att det är ett barn som också är Gud? Ett barn tänker man sig inte som den allsmäktige, den som skapar allt, den som har makt att förlåta mänskligheten. Men Gud föds som en barn. Dessutom som ett adopterat barn, utomhus, i en familj som tvingas på flykt.
Det slår hål på många föreställningar om Gud. Det rubbar också vilka vi kan vara. Skapade till Guds avbild- jag är också ett litet barn utan makt och inflytande, i behov av kärlek.
Barnet i Betlehem vilar i Guds händer. Det gör jag också. I mitt och allas hjärtan finns porten som öppnar till en större värld, till det största och helt oförståeliga. Gud blev ett barn, en kropp. Så möter jag Gud, kropp mot kropp.
br Björn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s