Monthly Archives: February 2016

Infomöte om Världsungdomsdagarna i sommar

 Välkomna till informationsmöte om Världsungdomsdagarna i Krakow!
 Info meeting on World Youth Days in Krakow this summer! The Diocesian youth priest will participate.
Har du hört talas om VUDen? Skulle du vilja åka och träffa 3 miljoner unga katoliker och påven!? Vill du veta mer?
Kom då på vår informationsträff torsdag den 3/3 till dominikanerna så får du veta mer! Stiftsungdomsprästen och 50-gruppsledaren från Skåne kommer vara på plats och svara på frågor och berätta om hur det är att åka på VUD.
Tid och datum: Drop in från 17.30-18.00, sen möte fram till ca 19 eller senare
– torsdag 3/3
Plats: Dominikanerna, Sandgatan 8, Lund
Därefter
Film and Discussion 19.30: Mannen på taket/Man on the roof, Bo Widerberg, Sverige 1976

Volontärdag flyktingarbete nu på lördag

Nu på lördag 20 februari är det en dag i Sankt Thomas församling kl 9-16  för förberedelser för arbete med flyktingar.
Är ni intresserade av flyktingarbete så är det bra om ni är med
– anmäl ert deltagande till: refugees.lund@gmail.com
Nu vet jag att det kan vara svårt att ta hela lördagen. Jag kommer själv att vara med 13-15 ca och Markus också mest eftermiddag vad jag sett. Så anmäl vad ni kan.
Kvar står idén att Domino skulle samla de studenter som deltar i en Vänskapsgrupp som träffas och pratar kring vad som sker i arbetet, lär av varandra och ber tillsammans.
Det lättaste vore om det sker i anslutning till volontärarbetet -till exempel under 30 minuter efteråt, varannan vecka. Då skulle förstås studenter intresserade av det behöva delta i samma aktivitet. Det kunde vi prata om på lördag eftermiddag även senare.
Vad tycker ni om det här?
hälsningar br Björn

Lent: Prayer for refugees and people in the street in Lund

Fastan börjar på onsdag. Askonsdagen är fastedag: bara ett mål mat, inget kött eller alkohol. Askan ges ut i mässan 12.10. Efteråt ett enkelt mål mat.
Fastan är en tid av glädje av att komma tillbaka hem till vårt ursprung i Gud. En tid för att bättre använda sin tid: alla kan tänka över vad man gör av dagens timmar.
Vi firar i år Barmhärtighetens jubileumsår. Barmhärtighet en av fastans pelare: att  känna igen den andres lidande och svaghet i sig själv och lida med henne.  Det kunde varit jag.
Tänk över vad du kan göra för lidande människor just där du befinner dig, här i Lund nu.
I Domino har vi en gemensam bör för fastan:
Vi ber för flyktingar som har kommit till oss i Lund. Vi ber för människor som tigger på Lunds gator och för andra hemlösa i Lund.

Lent is starting this Wednesday. Ash Wednesday is a day of fasting: only one meal, no meet or alcohol. The asches is distributed in our Student Mass at 12.10. There is a simple meal afterwards.
Lent is a joyful time of coming back home resting our origin in God. A time of choice of activity: each one could think of how to spend your hours of each day.
We´re in the Jubilee year of Mercy. Mercy is a great word of Lent:  to recognize yourself in the other, to be moved by compassion by the suffering and weakness – it could have been me! Think of what you can do for suffering people right where you are in Lund.
In Domino we have also a common prayer intention for Lent:
We pray for refugees who have come to us in Lund. We pray for people begging in the streets of Lund and other homeless people in our city.