Lent: Prayer for refugees and people in the street in Lund

Fastan börjar på onsdag. Askonsdagen är fastedag: bara ett mål mat, inget kött eller alkohol. Askan ges ut i mässan 12.10. Efteråt ett enkelt mål mat.
Fastan är en tid av glädje av att komma tillbaka hem till vårt ursprung i Gud. En tid för att bättre använda sin tid: alla kan tänka över vad man gör av dagens timmar.
Vi firar i år Barmhärtighetens jubileumsår. Barmhärtighet en av fastans pelare: att  känna igen den andres lidande och svaghet i sig själv och lida med henne.  Det kunde varit jag.
Tänk över vad du kan göra för lidande människor just där du befinner dig, här i Lund nu.
I Domino har vi en gemensam bör för fastan:
Vi ber för flyktingar som har kommit till oss i Lund. Vi ber för människor som tigger på Lunds gator och för andra hemlösa i Lund.

Lent is starting this Wednesday. Ash Wednesday is a day of fasting: only one meal, no meet or alcohol. The asches is distributed in our Student Mass at 12.10. There is a simple meal afterwards.
Lent is a joyful time of coming back home resting our origin in God. A time of choice of activity: each one could think of how to spend your hours of each day.
We´re in the Jubilee year of Mercy. Mercy is a great word of Lent:  to recognize yourself in the other, to be moved by compassion by the suffering and weakness – it could have been me! Think of what you can do for suffering people right where you are in Lund.
In Domino we have also a common prayer intention for Lent:
We pray for refugees who have come to us in Lund. We pray for people begging in the streets of Lund and other homeless people in our city.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s