Perfekt eller bara längtande?/ Perfect or only longing?

Måste man göra bra saker och vara en bra person för att bli älskad av Gud? Är jag ute kylan annars? Är det inte vanligt att tänka så?
Men hur är det? Också människor som inte är särskilt bra upplever kärlek och glädje i livet, eller hur?

På vilket sätt har mitt beteende med Gud att göra?
Under FilmDagarna mötte vi många människor på duken som inte uppförde sig särskilt väl, Lester i American Beauty och Frank Whealer i Revolutionary Road bland andra. De gjorde verkligen idiotiska saker. Men just de sakerna, förbjudna lustar och barnsliga revolter tog dem någonstans de inte tänkt sig.  Just dessa stormar tog dem till försoning med sig själva och sin omgivning. Där filmerna slutade kunde något nytt börja, ett mer vuxet och kärleksfullt liv. De fylldes av kärlek.
Guds kärlek regnar över onda och goda. Att göra dåliga och idiotiska saker är inte att rekommendera. Men när vi gör det, så kan ändå Gud genom dessa händelser föra oss till kärleken, till honom. Vi behöver inte vara rädda för livet och hela tiden tänka på att uppföra oss korrekt. Det är mer så här:  med våra ofullkomliga liv kan finnas en början på ett möte och en relation med personen Jesus,  han som kan vända allt till gott igen.

På tisdag den 11 oktober är det en ny film igen. Och igen en berättelse om mänsklig ofullkomlighet, och livet som för vidare bortom det, till något nytt och bättre.

br Björn

Do I have to do good things and be a good person to be accepted and loved by God? If not, am I out in the cold? This view is, I think very common.
But is it so? 
Also people not so good experience love in their life, and they enjoy very well their life. 

In what way does our behaviour relate to God?
During the Film Days recently we met with morally imperfect people, Lester in American Beauty and Frank Whealer in Revolution Road among others. They were doing stupid things. But these things, forbidden attractions, infantile revolts took them somewhere – to redemption meerly. These storms of life brought them to reconciliation with themselves and with their families and friends. From that point where the films ended, there was a possibility of a new, more adult, more loving life.
God´s love rains on the good and and the bad. Doing bad or stupid things are not recommendable. But if we do, God can through these events bring us to him. Don´t fear life and all the time think to behave correctly. More like this:  in our lives, as they are, there can be a beginning of a meeting and a relation with the person Jesus, he who can change everything to the good.

On Tuesday 11th there is new film. And again a story about human imperfection and how a lived life can lead to new perspectives.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s