Monthly Archives: December 2016

Att längta – To long

Slutet av terminen hände mycket i Domino, en kväll med tillbedjan, måleri och musik, en söndagsmässa där vi hade massor av sång efter tillsammans med Philipp som spelade piano, och också annat som hände.
Till våren förnyar vi Filmklubben – Daniel, Simon, Imran och jag har suttit en sen kväll och lagt ett program. Förutom det vi brukar göra, Taizé, onsdagsmässa med lunch och utflykter kommer säkert några nya saker.
Tron behöver näring på olika sätt, den lever i en gemenskap med andra som tror tillsammans (och ändå annorlunda), den behöver bön och tillbedjan och kunskap också. Så allt detta vill vi sker i Domino.
Tillbedjan och kunskap.
Tillbe inför det stora mysteriet att vi lever inneslutna i Gud. Där kan man slås av häpnad! Kunskap, i det här fallet är det frågor och komplikationer. Gud är annorlunda, också väldigt annorlunda än de vanliga föreställningarna, så kan vara att han skall hållas på gott humör med våra goda gärningar.  Annorlunda, han föds in i världen som människa, han skapar världen, han dör på ett kors, han regerar i evighet. Där finns allt att upptäcka om oss och om världen. Om vår brist och om vår längtan efter mer…kärlek.
God Jul och Gott Nytt År,
br Björn

Many things happened in Domino last weeks, an evening of adoration, painting and music, a Sunday Mass with lots of music after with Philipp at the piano. And other things.
This springtime we will renew the FilmClub. Simon, Daniel, Imran and me met at planned a late evening. Then Taizé that continue, tne Wednesday Masses with lunches, excurstions and some surprises.
Faith needs support to live, it grows in community with others, it needs prayer, adoration and knowledge (well, faith is a kind of knowledge).
Adoration and knowledge. Adoration in front of that hugh mystery that we live in God. Knowledge, t´htas about questions and complications. God is different, very different from a common view of someone above taht should be kept in good spirit with good deeds. Different, born into this world and creating the world, dying on a cross and reigning in eternity. There is everything to discover about us and the world. On our lack and our longing…for love.
Merry Christmas and a Happy New Year,
br Björn

Evening of adoration and community

Saturday December 17th we´ll have an evening of adoration and community at Domino
Take time off and spend in adoration of the sacrament. Join to make community –  can come and go during the evening.
17.45       Meal – Simon will prepare a meal for us
19            Evening prayer with the Dominicans, and then:
-23.30   Adoration of the sacrament in the Chapel
                     (at least two persons stays with the sacrament at the time
– sign in for like 30-60 min)
-23.15    Program in the hallOngoingPainting +Do-It-Yourself together
                 – Singing (bring songs), Sharing: Christmas approaching.
23.30 Night prayer
Adoration of the sacrament is about resting with God for a while. There is an obvious material reality in front of you in the consacrated bread, the body of Christ.
This concreteness is helpful to make silence within you. It also help to be concrete in your prayers and talk with Jesus.
Time can also be spent to read a passage of the Scriptures -The word of God thus situated in front of you, in the text read and in your heart. It´s all about a loving relationship.
Br Björn

Coming week

On Sunday December 11th we have a Student Mass at 18 with a meal afterwards, Magnus and Kasia will prepare something. Those who can, join also to prepare the singing in Mass at 17.15 latest. After dinner there will be Chistmas singing from various countries, I think Philipp has prepared something.

On Tuesday, December 13th, a famous theologian, Tina Beattie, will visit the Dominican´s Filosophy Talk at 19.30  talking on the theme of The Dignity of Creation – a conversation with the theology of Pope Francis. It´ll be an interesting evening.

We change weekday, only for this occasion for the Taizé this year: Next Taizé is on  WEDNESDAY December 14th.