Att längta – To long

Slutet av terminen hände mycket i Domino, en kväll med tillbedjan, måleri och musik, en söndagsmässa där vi hade massor av sång efter tillsammans med Philipp som spelade piano, och också annat som hände.
Till våren förnyar vi Filmklubben – Daniel, Simon, Imran och jag har suttit en sen kväll och lagt ett program. Förutom det vi brukar göra, Taizé, onsdagsmässa med lunch och utflykter kommer säkert några nya saker.
Tron behöver näring på olika sätt, den lever i en gemenskap med andra som tror tillsammans (och ändå annorlunda), den behöver bön och tillbedjan och kunskap också. Så allt detta vill vi sker i Domino.
Tillbedjan och kunskap.
Tillbe inför det stora mysteriet att vi lever inneslutna i Gud. Där kan man slås av häpnad! Kunskap, i det här fallet är det frågor och komplikationer. Gud är annorlunda, också väldigt annorlunda än de vanliga föreställningarna, så kan vara att han skall hållas på gott humör med våra goda gärningar.  Annorlunda, han föds in i världen som människa, han skapar världen, han dör på ett kors, han regerar i evighet. Där finns allt att upptäcka om oss och om världen. Om vår brist och om vår längtan efter mer…kärlek.
God Jul och Gott Nytt År,
br Björn

Many things happened in Domino last weeks, an evening of adoration, painting and music, a Sunday Mass with lots of music after with Philipp at the piano. And other things.
This springtime we will renew the FilmClub. Simon, Daniel, Imran and me met at planned a late evening. Then Taizé that continue, tne Wednesday Masses with lunches, excurstions and some surprises.
Faith needs support to live, it grows in community with others, it needs prayer, adoration and knowledge (well, faith is a kind of knowledge).
Adoration and knowledge. Adoration in front of that hugh mystery that we live in God. Knowledge, t´htas about questions and complications. God is different, very different from a common view of someone above taht should be kept in good spirit with good deeds. Different, born into this world and creating the world, dying on a cross and reigning in eternity. There is everything to discover about us and the world. On our lack and our longing…for love.
Merry Christmas and a Happy New Year,
br Björn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s