Welcome to Domino

Ny i Lund? Eller varit här ett tag? I vilket fall välkommen till Domino, en plats för vänskap och delande på Dominikanernas kloster på Sandgatan 8, 100 meter från AF. Vi är en gemenskap för katolska studenter, men där också andra intresserade är välkomna, kristna eller inte.  Här kan du hitta vad vi gör och vilka vi är.
Några saker att kolla in för våren: Förutom allt annat FilmDagar 2-4 mars. Under temat Att tvivla ser vi filmer av Ingemar Bergman och Andrej Zvyaginsky, har introduktioner och diskussioner och äter tillsammans. Varje år har detta varit några spännande dagar tillsammans.
Lördagen den 11 mars kommer biskopen i Stockholms katolska stift på besök för att möta och samtala med studenter.

New in Lund? Have been here for some time? Anyhow welcome to Domino, a place of friendship and sharing meeting at the Dominican priory at Sandgatan 8, just 100 meter up the street from the AF-building. We are a student community for Catholic students,but also others interested are very welcome to join, Christians or not. Here you can see the various things we are doing and who we are.
For coming Spring we have, beside other proposals, FilmDays March 2nd to 4th- under teh theme of To Doubt we´ll see and discuss films by the Swedish director Ingemar Bergman and the Russian contemporary Andej Zvyaginsky. There will also be conferances and introductions. So mark these days in your calendar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s