FilmDays March 2nd -5th -the Program

FilmDays approaching.  Thursday at 19.00 first occasion
OBS – on Friday at 18: Dinner – bring things to share.
During this occasion there will be an event to make Members Choice – a film to be shown later this Spring.
Look for the whole program and background

Nu närmar sig FilmDagarna på DOMINO.
Film är fantastiskt som något att samlas kring för diskussion. De berättar historier, och med bra intensioner och en kreativa regissör kan de säga mer om livet, om människor och om Gud och världen än några beskrivningar kan göra.
I ett bildsamhälle som vårt kommer film och bilder mot oss överallt och oftast passerar de bara rakt igenom oss. Vad de berättar är ofta något banalt och konventionellt och med ett ständigt flöde blir det bara det allra tydligaste budskapet som når fram.
I Filmklubben Sandgatan 8 stannar vi en stund med bilderna och diskuterar: vad visar de (och inte), hur skildras människorna, finns det dolda lager att upptäcka i filmen? Detta blir till kultur, ett gemensam erfarehet och inte minst en uppmärksamhet mot alla andra bilder som kommer mot oss. Och så är det väldigt kul att upptäcka en film tillsammans dessutom…

Films are excellent objects of gather around. They tell stories, and with good intentions and creative directors they can tell more about life, about people and God and creation than any description.
In a society of images like ours, images and films comes to us everywhere and mostly just pass through us. What they tell is often banal and conventional things and with the rapidity of things only the most obvious message is caught.
At our FilmClub we stay a bit longer with the images and talk about them: what is shown (and not shown), how are persons portraited, what are the hidden layers of the film. This brings culture to us, a common heretage, and a general awareness of images around us. And it is very funny too, to discover a film in friendship with others!
About the FilmClub in English here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s