Something new arriving

en värld som sjunger, en förtrollad värld, det känns nytt och främmande. Världen svämmas över av exakta beskrivningar, av tunga utredningar och bekymrade framtidsutsikter. Att leka, att sjunga, att glädje sig – att vara någon för några andra, det är en annan värld som faktiskt finns här om vi vill.
I Vänskapsgruppen med hemlösa har vi börjat att spela musik och sjunga med och för tiggarna på Lunds gator – vi har ofta inget annat gemensamt språk. Och där på gatan uppstår en förtrollad bubbla av kontakt och vänskap. Det är faktiskt jätteroligt.
Igår fredag hade vi en vandring i naturen där det också uppstod något bortanför all konsumtion och görande. Sen såg vi filmen Into Great Silence på kvällen, om tystnad, bön, skönhet och glädje i ett helt slutet kloster i Frankrike. Vad är detta undrade jag? Börjar den mörka jorden börjar sjunga? Börjar den skapade världen lysa? – är det inte Gud som lyser upp den inifrån?
A world that sings, that seems new and strange in a world  fills with  exact mesurings, heavy investigations and worried proclaims for the future. To play , to sing, to rejoice – to be something for someone else, that´s another world that exists, if we like.
In the Friendship group with homeless people we´ve started to play music and sing for and with the beggars in the streets of Lund.  – often we have no other common language. And then there is a bubble of wonders of friendship och cantact appearing. It is in fact very amusing.
Yester day we went for a walk in the forest and there to something beyond consumption and doing came to the surface.
Afterwards we saw the film Into Great Silence, on silence, prayer, beauty and joy in a very closed monatery in France.
What is this? I wondered. Is the dark world beginning to sing, the created world starting to shine?- ist´t it God himself that makes all this shining within?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s