Monthly Archives: May 2017

Nordiska Ungdomsdagar 1-3 september

Åk på ungdomsdagar i Vadstena fredagen 1 -söndagen 3 september och träffa andra unga från Sverige, Norge och Danmark. Temat är “Den mäktige har gjort stora ting med mig”. Du skall vara 18-28 år, medlem i SUK (Domino går bra) och kostnaden är 350 SEK före 16 juli, högre därefter. Mer på suk.se

Now summer

Thanks to all of you who helped cleaning our place last Friday. So now we have new localities available and the community of Dominican brothers will think over for what purpose to use them.
Now is the last weeks in Lund for many of the students, and for not so few in Domino it´s about leaving more permanently. Our last occasions at Domino will be coloured by this fact and on Sunday I hope our Mass and gathering will be something special, with more and new songs and time of barbecue, talk and play in the garden afterwards.
You could already on join Friday at 17.45 for an hour of song practice, please do so.

Och imorgon onsdag den 24 maj firar vi den helige Dominikus!

människan och världen

Har du tittat i påve Franciscus text Laudato Sì – Lovad vare du, om omsorgen om vårt gemensamma hem? Den handlar om människans plats i världen, som en del av världen, naturen. Det är värt att göra det. Den finns i Dominikanernas bibliotek, eller så skaffa den.
Kanske också en mötesserie om den och Johannes Paulus IIs skrivning om arbetet och människan?
Där säger han att arbete skall gå före kapital, inte tvärtom som vi är vana vid. Något att tänka över i tider när finanskapitalets makt är nästan utan inskränkning.