Monthly Archives: July 2017

Välkomna till/Welcome to DOMINO

Hej, alla nykomlingar och vi som känner varann redan – välkomna till DOMINO i höst.  Vi vill vara en plats för vänskap och fördjupning, för fest och allvar mitt i Lund. Se efter i kalendern när vi möts, vi börjar igen i slutet av augusti. Du kan läsa om oss här och särskilt  här.

Hello, those who are new and old ones – welcome to Domino this Autumn. We want to create a place of friendship and depth, feast and seriosity right in the center of Lund. Look in the calendar for our gatherings, we start anew at the end of August. Read about us on this site, and join if you like.

yours br Björn,
dominican and student chaplain