Monthly Archives: October 2017

Weekend in Oslo

Helgen 10-12 november blir det en resa till Oslo – minibuss, bönestunder och tema om bön, bland annat med möte med br Haavar, norsk dominikan. Boende hos Magnus som varit med i Domino flera år och som visar stan. Alltså: kombinerat program och avkoppling tillsammans. Reducerat pris. Hör av dig till Magdalena magdalenamarczak[at]gmail.com

A weekend trip to Oslo is planned for November 10th to 12th. Going by minibus, prayer times and theme on prayer, a meeting with br Haavar, Dominican in Oslo is planned. Staying at Magnus´s house, Magnus who stayed with Domino fo acouple of years. That is: combination program and relax. The price is very reduced.. Get in touch with Magdalena to register, magdalenamarczak[at]gmail.com.

Visit on Wednesday

Nu på onsdag den 25e får vi till mässan och lunchen kl 12.10 besök av Elin – tidigare dominomedlem och t om ordförande för några år sedan. Nu jobbar Elin på katolska stiftet med att samordna frågor som gäller unga katoliker. Kommer gör också br Pierre-André från vårt dominikanska kloster, som är päst för ungdomar i södra Sverig. Kom och prata med dem, det blir intressant.

Coming Wednesday October 25th Mass and lunch we´ll have a visitor coming to see us. Elin is wellknown to us, she´s a former Domino, even chairman of our association some years ago. Now Elin works at the diocese in Stockholm to make a link between young catholics, groups and parishes and the diocese. Br Pierre-André from our Dominican priory, now preist for Young Catholics in Southern Sweden will also join. So come to see them on Wednesday.

 

Seminarium 23 oktober – intressant om att läsa.. och läsa en särskild bok som Bibeln. / Seminar – What is a reader? What is read? Or told?

Måndagen 23 oktober har vi ett seminarium öppet för alla intresserade. Det kom upp för att vi läser  om Jesu liv i Evangelierna när vi träffas efter Taizébönen varannan tisdag. Att läsa Bibeln…det kan kännas tungt och svårt, att man måste veta så mycket, eller att världen som beskrivs är främmande och långt borta.
Hur kopplar jag det till livet här och nu?
Det seminariet handlar om. Att hitta ingångar som får bibelstycken att öppna sig och börja tala nu. För de är skrivna för att kunna öppna sig när man hör dem. Enkla ord, men mer än så.
Kvällen handlar också kring vad som händer när man läser. Vad är en läsare?
Någon annan skrev för längesen långt borta. Sen har olika människor läst, när det gäller Bibeln i 2000 år överallt.
Och nu sitter jag och läser, eller vi. Vad är det jag förstår?
Där finns det nerskrivna, där finns tiden emellan, och hur folk läst och talat om det, och världen som förändras hela tiden och folks medvetande med det.
Sen finns där han som en dag satte sig ner och skrev, hans person och tankar.
Och berättelsen som han skriver ner. Som någon berättat för honom.  Personerna det handlar om. Vad tänkte de och hur uttryckte de det?
Ja, var betyder allt detta? Ett vildvuxet kaos? Eller en mening mitt i? Det blir intressant att höra om.  Kom den 23e alltså!

The seminar the 23rd, open to everyone is about Bible reading. Many people find the Bible  heavy and difficult. You have to know things beforehand it seems, and its world is so different.
How could I cope with that so my life is concerned?
That´s what this seminar is about.

But also more generally – What is a reader? A story teller? The story told and it´s people, once alive, now transmitted through the ages?
What does all this mean? A chaos? That I interprete as I wish? That I have to know every detail of that world, 2000 years ago? Oh no, don´t think so! But come and see the 23rd, Monday 19.30 – new things will appear.