Monthly Archives: December 2017

GOD JUL och GOTT 2018!

Våldets tid är över. Med det budskapet kommer julen till oss. Det våld som finns närvarande bland människor i deras relationer och kulturer i alla tider, det har nu vänts mot sig själv. Nu börjar något nytt, Jesu ankomst i Betlehem, Jesu ankomst som härskare över allt. En ny härskare, den som gör sig själv till tjänare. Vakna upp, sjöng vi i bönen på Julafton. Vakna upp till den nya verkligheten, det finns här att leva redan nu.

The age of violence is now over. With this message Christmas comes to us.  The violence present among humans in their relations and cultures of all time, that violence ahs come to an end. Something new starts with the arrival of Jesus on earth, his arrival as ruler over everything. En new kind of ruler, the one making hiself a servant of his brothers and sisters. Wake up, we sang in prayer the 24th. Wake up to the new reality, it is already here to live, today.

Merry Christmas and a Happy 2018
br Björn

Sunday Masses in Springtime

Student Sunday Masses  will in Springtime be celebrated
21 januari, 25 februari, 18 mars, 22 april, 3 juni at Sandgatan 8 at 18.00
Those who like singing join to prepare at 17.00. After Mass there is a dinner prepared by the students and a program.

I advent, dags att vara med?

Advent är en särskild tid för bön och för att vänta aktivt och hoppas på JesuKristi ankomst. Dominikanbröderna har bön varje morgon och kväll (hela året..) i kapellet, kom och delta i bönen och gör något särskilt av advent:
Laudes morgonbön 7.30 (kapellet öppet 7)
Vesper kvällsbön 19
Tillbedjan av det heliga sakramentet torsdagar 19.30-20.30 följt av kompletorium, nattbön.
Mässa måndag, onsdag och torsdag kl 12.10