GOD JUL och GOTT 2018!

Våldets tid är över. Med det budskapet kommer julen till oss. Det våld som finns närvarande bland människor i deras relationer och kulturer i alla tider, det har nu vänts mot sig själv. Nu börjar något nytt, Jesu ankomst i Betlehem, Jesu ankomst som härskare över allt. En ny härskare, den som gör sig själv till tjänare. Vakna upp, sjöng vi i bönen på Julafton. Vakna upp till den nya verkligheten, det finns här att leva redan nu.

The age of violence is now over. With this message Christmas comes to us.  The violence present among humans in their relations and cultures of all time, that violence ahs come to an end. Something new starts with the arrival of Jesus on earth, his arrival as ruler over everything. En new kind of ruler, the one making hiself a servant of his brothers and sisters. Wake up, we sang in prayer the 24th. Wake up to the new reality, it is already here to live, today.

Merry Christmas and a Happy 2018
br Björn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s