det människor samlas kring

På DominoOnsdag den 14 mars kommer vi att läsa ett kort stycke från DoCat , en ny bok som på ett lätt sätt går in på den katolska synen på samhället. Alla de tre senaste påvarna har gjort viktiga ställningstaganden på det här området, Johannes Paulus om arbete (arbetets värde för våra relationer, krav på ett människovärdigt arbete tex), Benedict och nu senast Franciscus med skrivelsen Lovad vare du som handlar om jorden som vårt gemensamma hem (…allt hör samman, hur vi behandlar natur, djur, människor)

Det är stora frågor men som ändå går att vara konkret kring, så att vi ser hur det berör oss här och nu. Mässa kl 19 och sedan börjar vi efter.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s