Monthly Archives: April 2018

Mod och skog

 

This Wednesday after Taizé prayer will read some parts of Pope Francis letter pubilished this week on the call to holyness in this world. We need to be eager for living the Gospel and be courageous.

Nu på onsdag efter Taizébönen skall vi läsa ett avsnitt ur Påven Franciscus brev som kom ut den här veckan som handlar om kallelsen till helighet i vår värld. Vi behäver vara ivriga och modiga som kristna, inte bleka och svala! Här är brevet!

Någon där som vill med ut och vandra i skogen nu på fredag den 20e? Åka iväg vid 13 och tillbaka före 18? Det doftar vår och fåglarna sjunger, luften full av vår! Det ni! här av dig innan torsdag kl 12 till bjorn@dominikan.nu

 

DominoOnsdag på nya äventyr

Här är programmet på DominoOnsdag under resten av våren. Kom så gör vi något bra av det hela.

 

Mässa kl 19 alla onsdagar

11 april 19.30
ARBETETS VÄLSIGNELSE?
Självförverkligande, slaveri, karriär, eller att skapa världen tillsammans? Om arbetslivet och arbetet, om  katolsk syn och verkligheten nu.
br Björn op inleder

24 april 19.30
HELVETET OCH SAMTIDEN
I Bibeln läser vi om helvetets realitet, men hur ska man förhålla sig till det i vårt samtida samhälle? Har helvetet, som poeten William Blake uttryckte det, ändrat skepnad och snarare tagit sig uttryck i modernitetens och industrialismens förtryck genom dess “sataniska kvarnar”, eller är det fortfarande samma gamla svavelosande hål i marken? –Daniel M inleder

9 maj 19.30
ONDSKANS PROBLEM
Ett klurigt dilemma som kan skaka om rejält, hur kan man tackla det? Vi funderar tillsammans.
-Simon B inleder

23 maj
FRÅN FÖRSTÖRELSE TILL UPPSTÅNDELSE
När vi upptäcker att våra liv redan deltar i den Uppståndnes liv. “Jag har kommit för att du ska få evigt liv” – uppståndelsen har redan börjat!
-br Pierre-André op inleder

Image

We meet a stranger on the road

caravaggio emmausThey meet a stranger on the road who follows them on a path. They invite him to share there meal. He breaks the bread and then: in this action they recognize him –  the risen Lord Jesus Christ.

Kristus är uppstånden!
Glad Påsk!