Andens tid 4. Att ställa sig där Anden blåser

Anden blåser vart den vill. Precis som seglaren ställer seglen så att vinden tas in och för honom framåt, så kan vi ställa oss där Anden blåser starkast, i Kyrkans sakrament och bönen. Tystnaden är sättet att ställa seglen rätt. Man kan lyssna rakt in i tystnaden. Ingen röst kommer att höras och det blir sällan några syner. Men det är som att rensa ett bord så att det blir rent. Då kan man ställa nya saker på det. Eller som att man tar av sig gamla kläder för att kunna ta på sig nya.

Båda exemplen innehåller ett fel: jag måste själv bära fram något till bordet, att jag måste själv ta på nya kläder. För att Anden skall ta plats måste man inte göra något, bara ta bort, ta av, dra ifrån. Det som skall tas bort är aktivitet som ersätts av uppmärksamhet.

Guds ande kommer till oss genom nåd (nåden att leva, att andas, att älska, att skapa något …) och flödar där den inte möter motstånd. Den verkar alltid och överallt där människor klär av sig det gamla och står öppna för Andens verk. Med inre tystnad – utan det störande, de alltför många aktiviteterna, den ständiga uppkopplingen, att bara följa med strömmen (vad de andra gör och föreslår) – kan Gud födas mitt i livet.

Några exempel hur man kan skala bort något? En nyckel är att ägna uppmärksamhet åt varje sak jag gör. Alltså inte försöka göra två saker på en gång, som att
äta frukost och titta på mobilen samtidigt.
studera och tänka på annat samtidigt.
prata med någon och bara vänta på att kunna säga något istället för att lyssna.
fantisera om andra människor och ha synpunkter på hur de är.
försöka göra allt och hålla kontakt med alla hela tiden

  • Det är i det lilla allt börjar. Och det kommer det mer om.

Fortsättning följer…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s