Andens tid 5. Vara där i det lilla

När Gud blev människa i Jesus Kristus visade han att det är i ett vanligt mänskligt liv som Gud lever.  I det lilla och obetydliga förverkligas Gud idag också. Man kan tala mycket och djupt om Gud. Men det är i vardagen som allt utspelar sig.
Att ställa sig där Anden blåser, det kan man göra varje dag och alla situationer. Det är inte det moraliska valet som det handlar om i första hand, att göra gott och vara sådan eller sådan. Det är mer att acceptera livet som det kommer till mig, äta frukost – vara där, gå till fakulteten – vara där. Lyssna på någon – vara där.
Inte vara i tankar kring hur andra skulle vara. Inte göra flera saker på en gång: ser jag en film så är det filmen som gäller, inte sms som trillar in i mobilen.
Vara där. Det är det Jesus gör, han är helt och hållet där han är. När jag är på min plats öppnas livet för Guds ande, och han omvandlar det vanliga till skönhet och begränsningar hos mig till en väg tillsammans med honom.
Nu är det Pingst, Andens tid. – Börja i det lilla, i vardagen, åkalla Gud och han svarar dig. Gör tron konkret, öva dig om och om igen att förenkla livet, skala bort, komma ner. Du kommer att möta ditt motstånd om och om igen. Det kallas prövning och då fortsätter man ändå. Igen och igen, och tron stärks. Då får man mod att våga det man inte trodde man vågade, och att göra saker man aldrig trodde man skulle göra. Andens äventyr börjar på allvar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s