Monthly Archives: August 2018

Kom till Domino – Come to Domino

–en plats för allt möjligt, men främst att upptäcka eller fördjupa sin tro och att leva sin tro. Vi vill att det skall vara en plats där man kan vila men…ännu mer: där man vaknar upp och upptäcker mer av livet. Vi finns på Sandgatan 8, 100 meter från AF, hos Dominikanerna. Kom när vi träffas, eller gå bara rakt in, genom kapellets dörr, så hittar du kapellet och vidare in till biblioteket (där man kan studera i lugn och ro) och lokalen där vi träffas (där man också kan sitta för sig själv) – alltid öppet dagtid! Titta runt också på den här sajten och bli medlem i facebook DominoLund. Hoppas vi ses!

..a place for many things, but first of all to live faith, discover faith, to deepen faith. a Place for resting, but even more…to wake up and engage in Life.
You find us at Sandgatan 8, 100 meter up the street from the AF-building. at the Dominicans. Come when we meet or just push the door anytime, enter through the chapel door, you´ll find the Chapel and further in the library (where you can sit and study) and the meeting hall, where you can sit down alone or with someone – open all day! Look around on this site and become member in facebook DominoLund. see you!