Monthly Archives: September 2018

Get to know through listening to the others

 

På onsdagar har vi varannan vecka mässa kl 19 och en träff när vi talar svenska efteråt. Varannan vecka, ojämna veckor har vi mässa följt av en taizébön och en träff med engelska som språk.
Fast just den här veckan blir det ingen mässa utan vi träffas och övar in några sånger från Taizé kl 18.45. Kul om vi kan några stycken med några stämmor, det händer något då med musiken.
Under några gånger kommer vi att efter taizébönen läsa avsnitt ut profeten Jesajas bok i Gamla testamentet. Han har spelat stor roll i kyrkan och man läser ofta hans texter. Nu får vi chansen att prata kring vad han skriver och vad det kan betyda. En profet? Finns profeter idag? En som hyllar en främmande makt som befriare…Mer om honom på onsdagar alltså!

So far we saw two films during the Filmdays with films by Ingmar Bergman.Very ibnteresting to see how much you can add during a discussion on his films, people making comments and then another one find a key of interpretation. Tonight last film and dinner before.
Every second Wednesday we have after the Mass at 19 a Taizé prayer, meditative prayer ti relax and being prepared to enter to the gospel. After prayer we have gathering and for some toime now we´ll read some texts by the  prophet Isiah, very old writings and very read in church. Now we get a chance to taker closer look on what heis saying and why-  a Prophet, what´s that? And why not pose questions on his relevance today. Are there prophets in our time too?