Monthly Archives: November 2018

Den röda tråden-du är värd något

Så många bra kvällar vi haft på DominoOnsdag i höst.
Av sig självt har det blivit ett tema, en röd tråd som visat sig.
Det handlar om människans värde allt som försöker ta bort det värdet.
Två kvällar om transhumanism har bildat en stomme. I förkortning: om allt slutar med döden, vad är det då för vits? Tomheten sprider sig.
Med teknik försöker man förlänga livet och upphäva döden, spöket därborta. Men det eviga livet, det är väl en kristen väg? Ja, en annan, transcendensens, att vi kan bli mer, att något kan öppna sig, att en större kärlek sprider sig.
Tre andra kvällar var mer konkreta.
En med öppna meningar, att berätta för varann två och två. Öppna meningar som ” vad jag gillar med att leva…”, “en plats som var underbar för mig när jag var barn…” en person som hjälpte mig att tro att jag är någon…”
En där vi gick in i tystnad och talade om hur vi ser på tystnad.
En kväll där vi betraktade ( och blev betraktade) den andres ansikte. Vad säger ansiktet? Talar det inte om människans mysterium?
Meningen med det här? Att gå vägen med a spirituality from below, bli konkret, se att det finns ett nu där det eviga livet börjar. Eviga livet? – kärleken till Gud och till den som sitter intill dig – nu.
br Björn