Jesus som svar

Det minsta är det största. Det sista är det första. Det längst bort är närmast. Det mest obegripliga är det mest begripliga. Det mest abstrakta är det mest konkreta. Det fattigaste är det rikaste.
Svaret på gåtan? Jesus Kristus – född av Fadern före all tid, född av Maria till världen.
Gud som människa? Att leva mer än förstå. Ett barn att älska. Att våga hoppa. och hoppas.
God Jul Gott 2019 – vi börjar med Domino 9 januari, på Sandgatan 8, kl 19.

The smallest is the biggest. The last is the first. The most distant is the closest. The least understandable is the most understandable. The most abstract is the most concrete. The poorest is the richest.
The answer to the enigma? Jesus Christ – born by the Father before all time, born by Mary to the world.
God as human? To live more than to understand. A child to love. A master to follow. Daring to jump. and hope.
Welcome all persons interested in life and faith and love, to Domino in January.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s