DOMINO – Welcome

Världen vi lever i är verkligen brutal och våldsam. Människan verkar helt oförmögen att tacka livet på planeten jorden och alla olika “kriser” är oräkneliga. Kristen tro visar en väg. Det är att gå ut från det vanliga och konventionella och gå mot honom som vi kallar Gud: Han som är bortanför. Han som är osynlig. Han som är grunden för allt liv.
Vägen är att samarbeta med honom. Lära känna honom – genom att öppna hjärtat, lära oss att be, lära känna Jesus Kristus genom berättelserna om honom.
I DOMINO är det vad vi vill göra. Använda och utveckla våran kapacitet: sinnen och intellekt, intuition och förnuft. Och genom att bli vänner med varann, stödja och gilla varann. Låta Gud agera i oss.
Välkomna alla, troende eller inte, att dela livet på DOMINO i höst.

The world we live in is indeed brutal and violent. Man seem to be unable to handle life together on our planet and the number of “crises” multiply. Christian faith does propose a way.  That is to stretch out of the ordinary and conventional towards the one we call God: The one beyond. The invisible one. The one that is the foundation of all life.
The way is to cooperate to him. Get to know him. Through widening our heart, learning to pray, learning to know Jesus Christ in the Gospel.
In Domino that´s what we want, using, develloping our capacities – senses and intellect, intuition and rationality. And through develop friendship and love between us. Letting God act with us.
Welcome everyone, believer or not, to share life at Domino this Autumn.
If you´re an exchange student, look for us at the Student Fair at August 23rd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s