Monthly Archives: December 2019

Advent: Aktiv längtan – läs! fråga!

Snart är höstterminen slut och vi har haft en fin tid på Domino med massor av diskussioner, bönestunder, händelser, middagar, filmer.
Nu har advent börjat, tid för en aktiv längtan som öppnar hjärtat mot Gud.
Längtar jag efter Gud? Ger jag tid till vänskapen med honom?  – Vänskap måste odlas för att leva. Moder Teresa blev en gång tillfrågad: -” Hur ber du?” och hon svarade -” Jag lyssnar på Honom.” Nästa fråga blev: -” Och vad säger Han?”, och hon svarade:-” Han lyssnar på mig.”
Men innan den tystnaden: Läs och meditera över Biblen. Bibeln är en skatt. Hemligheter öppnar sig när man sätter sig ner och tar sig tid och går in i berättelserna.
Vet du inte hur man gör? – Fråga! Det finns folk villiga att svara och lyssna. Vi dominikanbröder finns här för det, för att öppna vägen till livet med Gud.
/br Björn

Autumn has soon passed, we had a fine time at Domino with lot´s of discussions, prayers, events and good films.
Now time for Advent, time for active longing.
Do I long for life, for Christ? Do I expect a friendship with him?
– A friendship must be cultivated, and the road is to listen to each others. Mother Teresa of Calcutta was once asked: -“How do you pray?”, and her answer was: -“I listen to Him”. A question followed: -” And what does he say?”  Mother Teresa: -“He listens to me?”
But to start with: Read and meditate on the Bible. The Bible is a tresure, filled with secrets opened when reading with care.
Don´t know how to do? – Ask! There are people around to respond, all us Dominicans are here for such things, helpers to open the paths of life with God.