Monthly Archives: February 2020

Tänkandets historia börjar

På onsdag 19 februari börjar vi serien Tänkandets historia på temat Jag och de andra.

Första gången tittar vi på när runt år 1800 en ny generation reagerar på den föregående – man börjar se att människan är mer än förnuft och rationalitet. Något som fortfarande är aktuellt. Då var det en ung tysk generation tänkare som istället ville se det mystika i världen och människan. Geniets stora tid! Anton Jansson, specialist i ämnet, forskare vid universitetet, kommer och inleder.
Tänkandets historia blir tre nedslag i hur man sett på jaget och vad de andra spelar för roll i en mänskas liv.  Andra gången tittar vi på Sören Kierkegaard, präst i Köpenhamn i mitten av 1800-talet och en stor tänkare, rolig att läsa. Och betydelsefull för hur vi tänker idag. Många har fortsatt att tänka i hans banor.

Varför gör vi det här på Domino? Det verkar inte ha med Katolska Kyrkan att göra. Men det gör det – väldigt mycket. Hur man tänker i samhället påverkar Kyrkan, och Kyrkans tänkande kring sig själv och världen utvecklas hela tiden. Gud är densammemen vår förståelse av honom är det inte.
Genom kunskap om hur tänkandet sett ut och förändrats så kan man få perspektiv på hur man själv ser på saker och ting. Perspektiv som kan fördjupa också tron på Gud.

tänkandetshistoriavt20