Tänkandets historia börjar

På onsdag 19 februari börjar vi serien Tänkandets historia på temat Jag och de andra.

Första gången tittar vi på när runt år 1800 en ny generation reagerar på den föregående – man börjar se att människan är mer än förnuft och rationalitet. Något som fortfarande är aktuellt. Då var det en ung tysk generation tänkare som istället ville se det mystika i världen och människan. Geniets stora tid! Anton Jansson, specialist i ämnet, forskare vid universitetet, kommer och inleder.
Tänkandets historia blir tre nedslag i hur man sett på jaget och vad de andra spelar för roll i en mänskas liv.  Andra gången tittar vi på Sören Kierkegaard, präst i Köpenhamn i mitten av 1800-talet och en stor tänkare, rolig att läsa. Och betydelsefull för hur vi tänker idag. Många har fortsatt att tänka i hans banor.

Varför gör vi det här på Domino? Det verkar inte ha med Katolska Kyrkan att göra. Men det gör det – väldigt mycket. Hur man tänker i samhället påverkar Kyrkan, och Kyrkans tänkande kring sig själv och världen utvecklas hela tiden. Gud är densammemen vår förståelse av honom är det inte.
Genom kunskap om hur tänkandet sett ut och förändrats så kan man få perspektiv på hur man själv ser på saker och ting. Perspektiv som kan fördjupa också tron på Gud.

tänkandetshistoriavt20

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s