Monthly Archives: April 2020

en väg öppnar sig -påsk!

Jesus i gravens mörker. Men mitt i tomrummet sker något. Han går ner i underjorden och räddar själar. Han går ut och hämtar dem som är längst bort från honom och alla lidande människor. I natt skall det ske. Jesu död visar sig vara död för själva döden, för allt våld och förakt som dödar. Nytt liv ska spira. Som blommor mitt i asfalten. Inte bara i Jesus, han drar med sig oss också.0684714eb47c8f4ebe9ee10e3b79feb0