en väg öppnar sig -påsk!

Jesus i gravens mörker. Men mitt i tomrummet sker något. Han går ner i underjorden och räddar själar. Han går ut och hämtar dem som är längst bort från honom och alla lidande människor. I natt skall det ske. Jesu död visar sig vara död för själva döden, för allt våld och förakt som dödar. Nytt liv ska spira. Som blommor mitt i asfalten. Inte bara i Jesus, han drar med sig oss också.0684714eb47c8f4ebe9ee10e3b79feb0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s