Monthly Archives: May 2020

Studentrum hos Dominikanerna

Studier i Lund nästa år?
Ett studentrum i anslutning till klostret uthyres från 15 augusti för ett år eller längre.
Ytterligare ett rum finns att hyra för höstterminen, 15 augusti till 15 januari.
En studio på 1 Rok finns tillgänglig från 1 september för ett år, eller längre, gärna doktorand eller yngre forskare.

Studies in Lund next year? Student rooms are available at the Dominican priory nex academic year.

Info br Björn, bjorn@dominikan.nu

DSC_0017