Domino onsdag

Kära vänner, det är dags att starta igen våra verksamheter! Domino onsdag börjar onsdag 16 september och i år ska vi utforska tillsammans Katolska Kyrkans sociallära.

Dear friends, it’s time to start again! Domino Wednesday starts on Wednesday 16th September and this year we will explore together the Catholic Church’s social doctrine.

Domino aff höst20 - SVE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s