Bibel onsdag

Coming soon!

Första Moseboken 1-11 lägger grunden för hela kosmos och mänsklighetens historia. Människolivet börjar som en välsignelse som snart störs av uppror.

Men redan från början av vårt uppror börjar Gud sin strävan efter att återställa välsignelsen med oss. Som den första boken i Bibeln ger den oss en grundläggande kunskap om Gud och om vårt förhållande till honom.

Genesis 1-11 lays the foundation for all of the history of the cosmos and humanity. Human life starts as a blessing, soon disrupted by rebellion. 

But right from the start of our rebellion God begins his pursuit of restoration of blessing with us. As the first book of the Bible, it gives us a foundational knowledge of God, and of our relationship with him.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s