Trädgård med broder Björn

Kom till Dominikanernas trädgård lördagen 23 oktober kl 15-17:planera, plantera, fika – mat också efter.

TRÄDGÅRD – en mikrovärld där relationer odlas.

TRÄDGÅRD – plats för att gemenskap, med jorden och djuren och varandra.

TRÄDGÅRD – plats för skapandets tid, för arbete som är vila och för fest.Eden var den första trädgården, skapad av Gud.

Join the garden of the Dominicans Saturday October 23rd 15-17:planning, planting, rest, – and some eating together afterwards.

GARDEN

-a microworld of relations.

– place for community, with the soil and earth, the animals and each others.

– place for the time of creation, for work that is rest, for feast.Eden was the first garden, created by God.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s