Domino Studenter i Lund

Välkommen till Domino i höst alla nya och gamla studenter!  På den här bloggen hittar du allt som händer i vår studentgemenskap, kolla och se.

Welcome to Domino all new and old students in Lund.  Domino is a meeting place for students and ung people in Lund. Most of us are Catholic Christians, but everyone ins welcome, looking for some way to live life with God.  We meet at Sandgatan 8, just close to the AF-building. On this blog you find all we are doing, also in English. Many times we speak English, since we are welcoming also foreign students.

Domino är en mötesplats för studenter och unga i Lund på Sandgatan 8, Dominikanernas hus, 100 meter från AF-borgen. En plats för vänskap, fördjupning, firande och vardag.

I Domino finns studenter med svensk bakgrund, utbytesstudenter, forskningsstuderande och folk som jobbar. De flesta är katoliker, men här finns också kristna från andra samfund och icke-kristna.  Domino är en verkligt katolsk , alltså allmän, gemenskap. Alla som söker är välkomna!

”Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna”.  Så heter det i Bibeln om de första kristna. Att lära sig mer och fundera över tron och livet, att utveckla vänskap och att fira Gud och tacka honom för livet, det är viktiga saker. I Domino läser vi och diskuterar, träffar varandra och folk från annat håll, nu senast flyktingar och hemlösa, vi har böner och middagar. International Student Mass två gånger i månaden på söndagar är den gemensamma samlingspunkten för de olika grupper vi har.

Att vara kristen, det är att ta ett steg mot något okänt. En upptäcktsfärd där livet tas på allvar genom att följa Jesus Kristus, Gudens Son. Gud är större än det största och ryms i det allra minsta. Han ger livet som gåva och vi kan ge livet vidare när vi lever i gemenskap med honom.

För katolskt liv i Lund se också Sankt Thomas församling, , Dominikansystrarna i Rögle och Dominikanerna i Lund.