Author Archives: br Björn

FilmDays March 2nd -5th -the Program

FilmDays approaching.  Thursday at 19.00 first occasion
OBS – on Friday at 18: Dinner – bring things to share.
During this occasion there will be an event to make Members Choice – a film to be shown later this Spring.
Look for the whole program and background

Nu närmar sig FilmDagarna på DOMINO.
Film är fantastiskt som något att samlas kring för diskussion. De berättar historier, och med bra intensioner och en kreativa regissör kan de säga mer om livet, om människor och om Gud och världen än några beskrivningar kan göra.
I ett bildsamhälle som vårt kommer film och bilder mot oss överallt och oftast passerar de bara rakt igenom oss. Vad de berättar är ofta något banalt och konventionellt och med ett ständigt flöde blir det bara det allra tydligaste budskapet som når fram.
I Filmklubben Sandgatan 8 stannar vi en stund med bilderna och diskuterar: vad visar de (och inte), hur skildras människorna, finns det dolda lager att upptäcka i filmen? Detta blir till kultur, ett gemensam erfarehet och inte minst en uppmärksamhet mot alla andra bilder som kommer mot oss. Och så är det väldigt kul att upptäcka en film tillsammans dessutom…

Films are excellent objects of gather around. They tell stories, and with good intentions and creative directors they can tell more about life, about people and God and creation than any description.
In a society of images like ours, images and films comes to us everywhere and mostly just pass through us. What they tell is often banal and conventional things and with the rapidity of things only the most obvious message is caught.
At our FilmClub we stay a bit longer with the images and talk about them: what is shown (and not shown), how are persons portraited, what are the hidden layers of the film. This brings culture to us, a common heretage, and a general awareness of images around us. And it is very funny too, to discover a film in friendship with others!
About the FilmClub in English here.

Advertisements

Askonsdag/Ash Wednesday

Imorgon, 1 mars börjar fastan. Mässa som vanligt 12.10 på Sandgatan men mycket folk, så kom i god tid. Det blir en lunch efter också.
Fasta – idag betonas inte så mycket matfastan,  men Askonsdag är fastedag, en full måltid bara, inget kött, ingen alkohol. Tänk efter hur du vill fasta – det gäller kring bön, att ge tid till dem som behöver det, att använda sin tid väl. En idé är att fasta från nätet och mobilen. Inte så lätt, men att sätta ramar för det går. Det finns appar som gör att man mellan vissa klockslag inte kan använda prylarna. Det kan man ta till hjälp. Då får du tid över till vila, bön, möta andra.  Så tänk efter vad du vill,  och sen haka ur ditt vanliga sätt.

Tomorrow 1st of March time of Lent is starting. Mass at 12.10 at Sandgatan, lot´s of people though, come in time. A simple lunch after.
Today fasting is less about food, Ash Wednesday is a fasting day though, one full meal only, no meat, no alcohol. Refelct on how to fast, concerning prayer, givnng of your time to people in need, spending time wiht care. Fasting from the net and the mobile is one idea. Put frames, there are apps closing down beteen certain hours, that can be a help. That will give time to rest, pray, quality time wiht people. So Think of how to spend this time of Lent coming.

Image

Analyzing, talking? No, let´s play.

People comments,  analyze and predict the future. How will it be? What will happen. On all things, politics, society – and even in handling private lives you hear this talking.
What´s all this about? A will to control what cannot be controlled?
– Could be, as future´s main characteristics is that it is unknown.
But istn´t it a bit dull to stay in that sphere of analyzing future, talking, talking, endless talking? And untrue even? Even if at times analyzing is good and necessary.
Perhaps truth and life is better revealed when we play with each others, use humour, sing, danse or tell a story?  Leaving speculations behind and enter human expressions of life?
Basically our prayers are of this kind, celebrations and play. Play as the mots serious way of life you can find!
yours br Björn