Author Archives: br Björn

Tonight: a way to become alive

Tonight at Taizéprayer (or rather after): Praise  as aim of our life, praise to Life and God. And a way of prayer that prepares: to look at our day and what I had experienced.

Tänkandets väg?

Vill du vara med på några kvällar i Tänkandets väg på DOMINO. Det blir några nedslag i tider i historien där tänkandet om människan, Gud och världen förändrats -några korta föreläsningar följt av frågor. Du behöver inte vara med i Domino och behöver inte vara katolik för att delta.
Intresserad? Hör av dig till bjorn@dominikan.nu så snart du kan.

Världen är ett flöde av händelser allt från vårt ursprung och till idag. Förståelsen av världen, av människan och hennes relationer förändras hela tiden. Vad har hänt och var är vi nu?
Jesus kom till världen vi en särskild tidpunkt. Sedan dess har människan tänkt världen – och kristen tro – på många olika sätt, fram till idag.
Vårt sätt att tänka har rötter långt bak i tiden. Att se det är att skaffa sig redskap att leva. För då kan vi pröva att tänka utanför tiden vi just nu befinner oss i.

 

Coming week

On Sunday December 11th we have a Student Mass at 18 with a meal afterwards, Magnus and Kasia will prepare something. Those who can, join also to prepare the singing in Mass at 17.15 latest. After dinner there will be Chistmas singing from various countries, I think Philipp has prepared something.

On Tuesday, December 13th, a famous theologian, Tina Beattie, will visit the Dominican´s Filosophy Talk at 19.30  talking on the theme of The Dignity of Creation – a conversation with the theology of Pope Francis. It´ll be an interesting evening.

We change weekday, only for this occasion for the Taizé this year: Next Taizé is on  WEDNESDAY December 14th.