BibelOnsdag

Första Moseboken 1-11 lägger grunden för hela kosmos och mänsklighetens historia. Människolivet börjar som en välsignelse som snart störs av uppror.

Men redan från början av vårt uppror börjar Gud sin strävan efter att återställa välsignelsen med oss. Som den första boken i Bibeln ger den oss en grundläggande kunskap om Gud och om vårt förhållande till honom.

Genom vår studie av 1 Moseboken 1-11 kommer vi att upptäcka hur Kyrkans läran är grundad i Guds ord och vad är Guds frälsningens plan för mänskligheten.

Vi träffas första onsdagen i månaden kl.19.30 :

  • Onsdag 3 februari 2021: 1 Mos 4:1-16
  • Onsdag 3 mars 2021: 1 Mos 4:17-5:32