Tänkandets historia börjar

På onsdag 19 februari börjar vi serien Tänkandets historia på temat Jag och de andra.

Första gången tittar vi på när runt år 1800 en ny generation reagerar på den föregående – man börjar se att människan är mer än förnuft och rationalitet. Något som fortfarande är aktuellt. Då var det en ung tysk generation tänkare som istället ville se det mystika i världen och människan. Geniets stora tid! Anton Jansson, specialist i ämnet, forskare vid universitetet, kommer och inleder.
Tänkandets historia blir tre nedslag i hur man sett på jaget och vad de andra spelar för roll i en mänskas liv.  Andra gången tittar vi på Sören Kierkegaard, präst i Köpenhamn i mitten av 1800-talet och en stor tänkare, rolig att läsa. Och betydelsefull för hur vi tänker idag. Många har fortsatt att tänka i hans banor.

Varför gör vi det här på Domino? Det verkar inte ha med Katolska Kyrkan att göra. Men det gör det – väldigt mycket. Hur man tänker i samhället påverkar Kyrkan, och Kyrkans tänkande kring sig själv och världen utvecklas hela tiden. Gud är densammemen vår förståelse av honom är det inte.
Genom kunskap om hur tänkandet sett ut och förändrats så kan man få perspektiv på hur man själv ser på saker och ting. Perspektiv som kan fördjupa också tron på Gud.

tänkandetshistoriavt20

 

New Year

Ett nytt år, det är temat för vår första DominoOnsdag den 22 januari. Vad kan det betyda? Simon inleder och det blir utifrån några bibelställen och annat. Kom kl 19.30. Eller redan kl 19 och delta i dominikanbrödernas vesper – böner som Jesus själv bad.
Nytt år på Domino – välkommen alla!

A New Year, that´s the theme of our first gathering on DominoOnsdag on January 22nd. What could that mean? Simon will introduce with refernces to the Bible and other things. Please join at 19.30. Or why not at 19 to the Vespers with the Domincan´s? The monastic prayer with prayers Jesus himself was praying.
A newyear at Domino, welcome to all new and old friends.

Advent: Aktiv längtan – läs! fråga!

Snart är höstterminen slut och vi har haft en fin tid på Domino med massor av diskussioner, bönestunder, händelser, middagar, filmer.
Nu har advent börjat, tid för en aktiv längtan som öppnar hjärtat mot Gud.
Längtar jag efter Gud? Ger jag tid till vänskapen med honom?  – Vänskap måste odlas för att leva. Moder Teresa blev en gång tillfrågad: -” Hur ber du?” och hon svarade -” Jag lyssnar på Honom.” Nästa fråga blev: -” Och vad säger Han?”, och hon svarade:-” Han lyssnar på mig.”
Men innan den tystnaden: Läs och meditera över Biblen. Bibeln är en skatt. Hemligheter öppnar sig när man sätter sig ner och tar sig tid och går in i berättelserna.
Vet du inte hur man gör? – Fråga! Det finns folk villiga att svara och lyssna. Vi dominikanbröder finns här för det, för att öppna vägen till livet med Gud.
/br Björn

Autumn has soon passed, we had a fine time at Domino with lot´s of discussions, prayers, events and good films.
Now time for Advent, time for active longing.
Do I long for life, for Christ? Do I expect a friendship with him?
– A friendship must be cultivated, and the road is to listen to each others. Mother Teresa of Calcutta was once asked: -“How do you pray?”, and her answer was: -“I listen to Him”. A question followed: -” And what does he say?”  Mother Teresa: -“He listens to me?”
But to start with: Read and meditate on the Bible. The Bible is a tresure, filled with secrets opened when reading with care.
Don´t know how to do? – Ask! There are people around to respond, all us Dominicans are here for such things, helpers to open the paths of life with God.