Now summer

Thanks to all of you who helped cleaning our place last Friday. So now we have new localities available and the community of Dominican brothers will think over for what purpose to use them.
Now is the last weeks in Lund for many of the students, and for not so few in Domino it´s about leaving more permanently. Our last occasions at Domino will be coloured by this fact and on Sunday I hope our Mass and gathering will be something special, with more and new songs and time of barbecue, talk and play in the garden afterwards.
You could already on join Friday at 17.45 for an hour of song practice, please do so.

Och imorgon onsdag den 24 maj firar vi den helige Dominikus!

människan och världen

Har du tittat i påve Franciscus text Laudato Sì – Lovad vare du, om omsorgen om vårt gemensamma hem? Den handlar om människans plats i världen, som en del av världen, naturen. Det är värt att göra det. Den finns i Dominikanernas bibliotek, eller så skaffa den.
Kanske också en mötesserie om den och Johannes Paulus IIs skrivning om arbetet och människan?
Där säger han att arbete skall gå före kapital, inte tvärtom som vi är vana vid. Något att tänka över i tider när finanskapitalets makt är nästan utan inskränkning.

 

Taizé on Tuesday

There is a Taizé prayer coming Tuesday May 16th, though it is not presented in the calendar. Join 19.15 to prepare.
Gathering afterwards: Magda about her expeince form a public hospital for children in India.