Image

Extraordinarie årsmöte

Bibel onsdag

Coming soon!

Första Moseboken 1-11 lägger grunden för hela kosmos och mänsklighetens historia. Människolivet börjar som en välsignelse som snart störs av uppror.

Men redan från början av vårt uppror börjar Gud sin strävan efter att återställa välsignelsen med oss. Som den första boken i Bibeln ger den oss en grundläggande kunskap om Gud och om vårt förhållande till honom.

Genesis 1-11 lays the foundation for all of the history of the cosmos and humanity. Human life starts as a blessing, soon disrupted by rebellion. 

But right from the start of our rebellion God begins his pursuit of restoration of blessing with us. As the first book of the Bible, it gives us a foundational knowledge of God, and of our relationship with him.

Domino onsdag

Kära vänner, det är dags att starta igen våra verksamheter! Domino onsdag börjar onsdag 16 september och i år ska vi utforska tillsammans Katolska Kyrkans sociallära.

Dear friends, it’s time to start again! Domino Wednesday starts on Wednesday 16th September and this year we will explore together the Catholic Church’s social doctrine.

Domino aff höst20 - SVE