Now at Domino

Dear friends,
join for the welcoming on Thursday, it´s the Dominican community taht invite all friensd, look at calendar here besides.

And today Tuesday Sep 19th:  Taizé prayer, look here about Taizé.
The gathering after the prayer, about 8.30-10pm is an occasion to share about Life and faith and to deepen our views on reality, to listen to the others and to speak. This is an important part of our student community, this taking part in “formation” – well another kind of formation of discovering life.
Reflexion can make me more transparent to God.
We´ll now start a new theme:  Reading some parts of the Gospel of Luke and John, mainly the stories making part of the Mysteries of Life of the Rosary, inaugurated by Pope John Paul II.
Reading the Gospel as the really good news for us in this time. welcome.

Advertisements

Vi har kommit igång på Domino och i huset på Sandgatan kommer folk och går.
I Domino har vi mycket olika samtal om saker som går lite under ytan. Om vad vi lever, om hur man kan förstå saker. Det har förstås att göra med att bröderna på Sandgatan är dominikaner. Det är vårt sätt som dominikaner, att tala, att försöka förstå, att gå under ytan.
Har du tänkt på hur mycket nyheter som omger oss. Nyheter, det har blivit ett sätt att leva, att kolla av vad Trump säger,  hur vädret skall bli, vad som hänt sista timmen med en orkan någonstans långt borta. Visst är det intressant? Att detta flöde upptar så mycket uppmärksamhet.  Det finns ju saker på närmre håll som man kunde fördjupa, men som flödet tränger bort. Om det nu är relationer, beslut att tänka över eller bara att se vad som händer HÄR (….fågelsång, någon ser ledsen ut, något som jag upplevt och vill berätta…). Och fördjupa det: Fråga, fråga igen… ett svar närmar sig.

People are once again filling the house at Sandgatan, Domino started. We talk a lot at Domino about things going a bit beneath the surface. About what we´re living, how to understand things. It has to do that we the brethren at Sandgatan are Dominicans, and that is our way, to talk, try to understand, go deeper.
Did you think ot how important news has become? It became a way of living, to follow what Trump says, how weather will develop, about what happened somewhere else in the world.
It takes our attention and things closer to us may not always be noticed – someone beside you, decisions to reflect on, or just being here in attention ( a bird singing, someone looks sad, something to tell the others of importance to me…) And deepen it: Questioning, more questions…an answer is approached…
yours br Björn

Välkomna till/Welcome to DOMINO

Hej, alla nykomlingar och vi som känner varann redan – välkomna till DOMINO i höst.  Vi vill vara en plats för vänskap och fördjupning, för fest och allvar mitt i Lund. Se efter i kalendern när vi möts, vi börjar igen i slutet av augusti. Du kan läsa om oss här och särskilt  här.

Hello, those who are new and old ones – welcome to Domino this Autumn. We want to create a place of friendship and depth, feast and seriosity right in the center of Lund. Look in the calendar for our gatherings, we start anew at the end of August. Read about us on this site, and join if you like.

yours br Björn,
dominican and student chaplain