Den röda tråden-du är värd något

Så många bra kvällar vi haft på DominoOnsdag i höst.
Av sig självt har det blivit ett tema, en röd tråd som visat sig.
Det handlar om människans värde allt som försöker ta bort det värdet.
Två kvällar om transhumanism har bildat en stomme. I förkortning: om allt slutar med döden, vad är det då för vits? Tomheten sprider sig.
Med teknik försöker man förlänga livet och upphäva döden, spöket därborta. Men det eviga livet, det är väl en kristen väg? Ja, en annan, transcendensens, att vi kan bli mer, att något kan öppna sig, att en större kärlek sprider sig.
Tre andra kvällar var mer konkreta.
En med öppna meningar, att berätta för varann två och två. Öppna meningar som ” vad jag gillar med att leva…”, “en plats som var underbar för mig när jag var barn…” en person som hjälpte mig att tro att jag är någon…”
En där vi gick in i tystnad och talade om hur vi ser på tystnad.
En kväll där vi betraktade ( och blev betraktade) den andres ansikte. Vad säger ansiktet? Talar det inte om människans mysterium?
Meningen med det här? Att gå vägen med a spirituality from below, bli konkret, se att det finns ett nu där det eviga livet börjar. Eviga livet? – kärleken till Gud och till den som sitter intill dig – nu.
br Björn

Advertisements

Get to know through listening to the others

 

På onsdagar har vi varannan vecka mässa kl 19 och en träff när vi talar svenska efteråt. Varannan vecka, ojämna veckor har vi mässa följt av en taizébön och en träff med engelska som språk.
Fast just den här veckan blir det ingen mässa utan vi träffas och övar in några sånger från Taizé kl 18.45. Kul om vi kan några stycken med några stämmor, det händer något då med musiken.
Under några gånger kommer vi att efter taizébönen läsa avsnitt ut profeten Jesajas bok i Gamla testamentet. Han har spelat stor roll i kyrkan och man läser ofta hans texter. Nu får vi chansen att prata kring vad han skriver och vad det kan betyda. En profet? Finns profeter idag? En som hyllar en främmande makt som befriare…Mer om honom på onsdagar alltså!

So far we saw two films during the Filmdays with films by Ingmar Bergman.Very ibnteresting to see how much you can add during a discussion on his films, people making comments and then another one find a key of interpretation. Tonight last film and dinner before.
Every second Wednesday we have after the Mass at 19 a Taizé prayer, meditative prayer ti relax and being prepared to enter to the gospel. After prayer we have gathering and for some toime now we´ll read some texts by the  prophet Isiah, very old writings and very read in church. Now we get a chance to taker closer look on what heis saying and why-  a Prophet, what´s that? And why not pose questions on his relevance today. Are there prophets in our time too?

Kom till Domino – Come to Domino

–en plats för allt möjligt, men främst att upptäcka eller fördjupa sin tro och att leva sin tro. Vi vill att det skall vara en plats där man kan vila men…ännu mer: där man vaknar upp och upptäcker mer av livet. Vi finns på Sandgatan 8, 100 meter från AF, hos Dominikanerna. Kom när vi träffas, eller gå bara rakt in, genom kapellets dörr, så hittar du kapellet och vidare in till biblioteket (där man kan studera i lugn och ro) och lokalen där vi träffas (där man också kan sitta för sig själv) – alltid öppet dagtid! Titta runt också på den här sajten och bli medlem i facebook DominoLund. Hoppas vi ses!

..a place for many things, but first of all to live faith, discover faith, to deepen faith. a Place for resting, but even more…to wake up and engage in Life.
You find us at Sandgatan 8, 100 meter up the street from the AF-building. at the Dominicans. Come when we meet or just push the door anytime, enter through the chapel door, you´ll find the Chapel and further in the library (where you can sit and study) and the meeting hall, where you can sit down alone or with someone – open all day! Look around on this site and become member in facebook DominoLund. see you!