Tänkandets historia

– fem kvällar under våren 2017 med föreläsningar och frågor:
Det handlar om det västerländska tänkandet om människan och om hennes plats i världen och relation till Gud.
Vi vill ge möjlighet att få en överblick över hur människor tänkt och tänkt nytt under 2500 år. Inbjudna är  föreläsare som kan sitt ämne och bland saker som vi tar upp är
synen på kroppen och själen, man och kvinna, kunskap och vetande och med utblickar mot samhällets förändring, teologi och religionshistoria. I programmet här nedanför finns några stickord och personer som tas upp – känner du inte till dem? – nu finns chansen. Bra att kunna komma på alla eller många för att få helhetsbilden:  Anmäl dig till bjorn[at]dominikan.nu innan vi börjar.

Program
måndagen den 27 februari 19.30
Grekisk filosofi och mötet med den judisk-kristna traditionen
Andreas Westergren, doktor i teologi, kyrkohistoria
Det logiska tänkandet, dialektiken, kosmologi, filosofi som levnadskunskap.
Sokrates, Platon och Aristoteles, skepticister, sofister  och relativister
Paulus, Plotinus, Pseudo-Dionysos, Evagrius

Tuesday March 7th 19.30
The Middle Ages
Br Pierre-André Mauduit op, master i teologi
Older middle ages, scolastics, the mendiant orders, the universities changing the thinking, big changes in society in 13th century
Augustine, Anselm of Canterbury,Thomas of Aquinas

måndag 10 april 19.30 – OBS, datum ändrat
Renässansen fram mot upplysningen
Daniel Markus, studerande i filosofi och historia
Nominalismen fram mot reformationen, renässansens innebörd för människan och samhället, kosmologins upplösning
Ockham, Luther, Descartes.

samt med reservation för ändringar:

tisdag 25 april 19.30
Upplysningen och romantiken
Jonas Hansson, docent i idé och lärdomshistoria
Det moderna tänkandets genombrott, metafysikens upplösning och sätt att hantera det: existentialism, hermeneutik.
Kant, Hegel, Schelling, Morris och Novalis, Schleiermacher, Kierkegaard.

tisdag 9 maj 19.30
Modernitet och postmodernitet
Ervik Cejvan, doktorand i religionsfilosofi  
Nietsche, Husserl, Heidegger, Gadamer, Derrida

Tillsammans med    Bildalogotype_svart