Studentmässa

Alla studentmässor firas i Dominikanernas kapell på Sandgatan 8.

Söndagsmässa  från hösten 2020 på engelska firas 2a och 4e söndagen i månaden kl 18.00.

Vår söndagsmässa är tillfället för alla i och utanför Domino att fira mässa och lovsjunga Gud tillsammans.