Studentmässa

Alla studentmässor firas i Dominikanernas kapell på Sandgatan 8.

Söndagsmässa med läsningar ch predikan på engelska firas en söndag i månaden kl 18.00.

Hösten 2018 firas mässorna den 2 september, 30 september, 11 november, och den  16 december.
De som gillar att sjunga övar kl 17.00 – alla kan komma.
Efteråt äter vi middag och har någon programpunkt.

Vår söndagsmässa är tillfället för alla i och utanför Domino att fira mässa och lovsjunga Gud tillsammans.

Andra söndagar möts studenter i 10-mässan i St Thomas församling med möjlighet att ta en fika efteråt.

Studentmässa firas från 2018 också varje onsdag kl 19.00 på Sandgatan, följt av Taizébön jämna veckor och ett svensktalande DominoOnsdag kring tro, allvar, gemenskap, fördjupning ojämna veckor

Advertisements