Studentmässa

Alla studentmässor firas i Dominikanernas kapell på Sandgatan 8.

Söndagsmässa med läsningar, sånger och predikan på engelska firas en söndag i månaden kl 18.00.

Kommande mässor 2018 firas 21 januari, 25 februari, 18 mars, 22 april, 3 juni   
De som gillar att sjungs övar kl 17.00 – alla kan komma.
Efteråt äter vi middag och har ett program, för den som vill.

Vår söndagsmässa är tillfället för alla i och utanför Domino att fira mässa och lovsjunga Gud tillsammans.

Andra söndagar möts studenter i 10-mässan i St Thomas församling med möjlighet att ta en fika efteråt.

Studentmässa firas från 2018 också varje onsdag kl 19.00 på Sandgatan, följt av Taizébön jämna veckor och ett svensktalande program kring tro, allvar, gemenskap, fördjupning ojämna veckor

Advertisements