Studentmässa

Studentmässor firas i Dominikanernas kapell på Sandgatan 8.

Söndagsmässa med läsningar, sånger och predikan på engelska firas en söndag i månaden kl 18.00.

Kommande mässor  2017 firas 19 februari, 19 mars, 2 april  och 28 maj.
Vi har en kör som övar kl 17.00 – alla kan komma.
Oftast har vi en middag efteråt för den som vill.

Vår söndagsmässa är tillfället för alla i och utanför Domino att fira mässa och lovsjunga Gud tillsammans.

Andra söndagar möts studenter i 10-mässan i St Thomas församling med möjlighet att ta en fika efteråt.

Studentmässa firas också varje onsdag kl 12.10, följt av lunch lagad av någon av studenterna. Ett bra tillfälle att om man vill ta upp och diskutera något ämne.