DominoOnsdag

Domino onsdag är en plats för studenter där man kan utveckla sitt liv och sin tro både andligt och socialt genom att följa Jesus Kristus i bön, samtal, och gemenskap.

Varje månad kommer vi att upptäcka ett dokument ur Katolska Kyrkans andra Vatikankonciliet och den sista onsdagen i månaden kommer vi att fortsätta vår läsning av Första Moseboken, genom Bibel onsdag.

Alla är välkomna varje onsdag kl.19:00


Varje onsdag
kl 19 Vesper (kvällsbön)
19.30 Program – diskussioner, föreläsningar