DominoOnsdag

Domino onsdag är en plats för studenter där man kan utveckla sitt liv och sin tro både andligt och socialt genom att följa Jesus Kristus i bön, samtal, och gemenskap.

Varje månad kommer vi att upptäcka ett tema ur Katolska socialläran och den första onsdagen i månaden kommer vi att introducera detta tema med Guds ord, genom Bibel onsdag. Alla är välkomna varje onsdag kl.19:00

Varje onsdag
kl 19 Vesper (kvällsbön)
19.30 Program – diskussioner, föreläsningar