Vänskapsinitiativet

Gruppegoism och klantänkande – mot det vill vi sätta vänskap, en vänskap som går över gränserna till dem som lever annorlunda än oss själva. Det är den kristna barmhärtighetens kärna, att jag kan lära mig av den andre, också den som inte har särskilda kunskaper eller positioner i samhället. Lära mig, det gör jag genom att uppskatta och älska, genom att ge av min tid och av mig själv.

Några av oss går ut varje vecka går ut en timme med te till folk som lever på Lunds gator. Det har hittills mest blivit tiggarna från Rumänien vi möter och umgås med. Intresserad?

“Evangeliet ger oss en chans att leva vårt liv på ett högre plan, och ändå intensivt: Livet växer genom att ges bort, och det försvagas när man lever isolerat och bekvämt. Det är verkligen så, de som mest uppskattar livet är dem som ger sig iväg utan försäkringar och upplivas av uppdraget att ge liv till andra.” – Påven Franciscus i The Joy of the Gospel   Bildalogotype_svart