Strange times

Hello friends,
we´ve got new indications from the bishop and the parish has decided to cancel Mass celebrations for some time.
Since we cannot have crowded Masses in the priory the brothers have decided also to cancel Masses also at Sandgatan from Thursday March 19th. Also Student Mass on Sunday March 22nd is thus cancelled.
We also cancel other activities – Tänkandets historia March 18th and April 1st. For Taizé prayer we can maintain, but only maximum 10 persons in the chapel.

Our decision is made to protect the weekest among us who may not be able to cope with the decease.

The chapel and the priory remains open but not for bigger gatherings. Me and the other brothers are available for talk and counselling and the priests also for confession.

Please follow the instructions from the authorities, keeping distance and being careful.

This situation will pass. Spiritual communion is valid: Let´s be firm and engaged in prayer and readings of the scriptures and thus make community in Christ, praying for each others, and for this world created with so much beauty and love.
Let´s find some peace – we do not need to look at media all the time.
Christ is union, Christ is our saviour.

There are lot´s of more things to say about this!  How could we turn this into something good? – A speciality of the Holy Spirit!

Welcome always to contact me! yours br Björn

Tänkandets historia börjar

På onsdag 19 februari börjar vi serien Tänkandets historia på temat Jag och de andra.

Första gången tittar vi på när runt år 1800 en ny generation reagerar på den föregående – man börjar se att människan är mer än förnuft och rationalitet. Något som fortfarande är aktuellt. Då var det en ung tysk generation tänkare som istället ville se det mystika i världen och människan. Geniets stora tid! Anton Jansson, specialist i ämnet, forskare vid universitetet, kommer och inleder.
Tänkandets historia blir tre nedslag i hur man sett på jaget och vad de andra spelar för roll i en mänskas liv.  Andra gången tittar vi på Sören Kierkegaard, präst i Köpenhamn i mitten av 1800-talet och en stor tänkare, rolig att läsa. Och betydelsefull för hur vi tänker idag. Många har fortsatt att tänka i hans banor.

Varför gör vi det här på Domino? Det verkar inte ha med Katolska Kyrkan att göra. Men det gör det – väldigt mycket. Hur man tänker i samhället påverkar Kyrkan, och Kyrkans tänkande kring sig själv och världen utvecklas hela tiden. Gud är densammemen vår förståelse av honom är det inte.
Genom kunskap om hur tänkandet sett ut och förändrats så kan man få perspektiv på hur man själv ser på saker och ting. Perspektiv som kan fördjupa också tron på Gud.

tänkandetshistoriavt20

 

New Year

Ett nytt år, det är temat för vår första DominoOnsdag den 22 januari. Vad kan det betyda? Simon inleder och det blir utifrån några bibelställen och annat. Kom kl 19.30. Eller redan kl 19 och delta i dominikanbrödernas vesper – böner som Jesus själv bad.
Nytt år på Domino – välkommen alla!

A New Year, that´s the theme of our first gathering on DominoOnsdag on January 22nd. What could that mean? Simon will introduce with refernces to the Bible and other things. Please join at 19.30. Or why not at 19 to the Vespers with the Domincan´s? The monastic prayer with prayers Jesus himself was praying.
A newyear at Domino, welcome to all new and old friends.