Seminarium 23 oktober – intressant om att läsa.. och läsa en särskild bok som Bibeln. / Seminar – What is a reader? What is read? Or told?

Måndagen 23 oktober har vi ett seminarium öppet för alla intresserade. Det kom upp för att vi läser  om Jesu liv i Evangelierna när vi träffas efter Taizébönen varannan tisdag. Att läsa Bibeln…det kan kännas tungt och svårt, att man måste veta så mycket, eller att världen som beskrivs är främmande och långt borta.
Hur kopplar jag det till livet här och nu?
Det seminariet handlar om. Att hitta ingångar som får bibelstycken att öppna sig och börja tala nu. För de är skrivna för att kunna öppna sig när man hör dem. Enkla ord, men mer än så.
Kvällen handlar också kring vad som händer när man läser. Vad är en läsare?
Någon annan skrev för längesen långt borta. Sen har olika människor läst, när det gäller Bibeln i 2000 år överallt.
Och nu sitter jag och läser, eller vi. Vad är det jag förstår?
Där finns det nerskrivna, där finns tiden emellan, och hur folk läst och talat om det, och världen som förändras hela tiden och folks medvetande med det.
Sen finns där han som en dag satte sig ner och skrev, hans person och tankar.
Och berättelsen som han skriver ner. Som någon berättat för honom.  Personerna det handlar om. Vad tänkte de och hur uttryckte de det?
Ja, var betyder allt detta? Ett vildvuxet kaos? Eller en mening mitt i? Det blir intressant att höra om.  Kom den 23e alltså!

The seminar the 23rd, open to everyone is about Bible reading. Many people find the Bible  heavy and difficult. You have to know things beforehand it seems, and its world is so different.
How could I cope with that so my life is concerned?
That´s what this seminar is about.

But also more generally – What is a reader? A story teller? The story told and it´s people, once alive, now transmitted through the ages?
What does all this mean? A chaos? That I interprete as I wish? That I have to know every detail of that world, 2000 years ago? Oh no, don´t think so! But come and see the 23rd, Monday 19.30 – new things will appear.

Advertisements

FilmDagar idag fredag

Vi hade en bra början på filmdagarna igår och idag fortsätter vi med middag kl 18 (ta med grejer att dela och föredrag och film 19.30.  Idag efter film och diskussion blir det medlemmarnas val av film för sista visning i år, i december – ny input alltså till filmklubben.

FilmDagar/FilmDays 5-8 oktober

FilmDagar : Skall jag ta hand om min broder?
-tre filmer av Ken Loach och Gabriela Pichler

torsdag 5- söndag 8 oktober

FilmDays: Should I take care of my brother?

Kom några kvällar och se bra film och prata kring den. Många ser säkert massor av film, men att titta noggrant och göra det tillsammans är ändå något annat.
Om filmen inte bara är en kommersiell produkt gjord för att säljas, så innehåller den ofta ganska mycket att upptäcka. Någon som gör en film mer på allvar – det kallas “auteur” – alltså om filmen har sin grund i att någon är engagerad i livet, då kan man upptäcka att också Evangeliet finns gömt i filmen (eller någons motstånd mot Evangeliet).
Så kom och upptäck tillsammans något mer av livet. Alltså: om hur Gud  går in i relation med oss.

Spend some evenings together looking at and talking about good films. Certainly many of you look at a lot of films. But looking together and talk around the films is quite another experience. 
If a film not only is a commercial product, made with other intensions than to be sold, it contain often remarkable things. A serious person making a film – that´s called “auteur” , that is:  the film has it´s source in someone´s engagement in life, then you can discover even the Gospel (or sometimes the reistence to the Gospel) in the film. So it´s well worth to join and discover something more of life. How God enters inte relationship with us.

English subtitles

Registration 15 minutes before program – Membership 2017: 60 SEK at entrance, also swish.

Program

torsdag 5 oktober  19.30
Äta, sova, dö/Eat sleep die
av Gabriella Pichler, 104 min, Sverige 2012
Set in modern Sweden, this is a realistic portrayat of an unemployed girl struggling to find a job for herself and her father. All she strives for is that life should offer something more. More than just eat, sleep,die.

fredag 6 oktober 19.30
Introduction by Wiktor Ericsson
, director for the film Jordgubbslandet that went up on the cinemas this summer.
följt av
Kes, falken/Kes av Ken Loach, 111 min  England 1969
A working-class boy is bullied at school and abused at home. But through the care of his teacher Mr. Farthing and some of his friends from school he manages to keep his spirit and appreciation of life alive by taming and training a falcon. That is until things take a turn for the worse.

söndag 8 oktober kl 19.30
Jag, Daniel Blake/ I, Daniel Blake av Ken Loach, 100 min, England 2016
A man navigates to survive in England of today. It turns out to be a difficult thing, however, when supportive institutions are revealed to be systems of control and technic. Follow Daniel on his journey to maintain dignity and love, joining others struck by precarity.