Nu börjar Tänkandets Historia

Nu börjar våra fem tillfällen att lära känna de stora dragen i hur tänkandet förändrats de sista 25o0 åren i västerlandet. Ett tillfälle att få en överblick – hur vi kom fram till hur vi tänker idag med man och kvinna, kunskap och vetande, individualism och sekularisering. Och hur människors tro förändrats, också inom kyrkan.
Anmäl dig till bjorn[at]dominikan.nu. Vi börjar måndagen den 27 februari kl 19.30.

Tonight: a way to become alive

Tonight at Taizéprayer (or rather after): Praise  as aim of our life, praise to Life and God. And a way of prayer that prepares: to look at our day and what I had experienced.

Dominos årsmöte

Årsmöte Domino studenter onsdag 15 februari kl 17
Vi tar upp verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning för 2016 samt verksamhet kommande år. Val av ny styrelse, revisor och valberedning samt en klargörande stadgeändring: att endast ordinarie medlemmar 18-26 år har rösträtt. Medlemmar kan komma med förslag punkter på dagordningen. Alla handlingar finns på Sandgatan 8 från en vecka innan.