Author Archives: dominolund

New Year

Ett nytt år, det är temat för vår första DominoOnsdag den 22 januari. Vad kan det betyda? Simon inleder och det blir utifrån några bibelställen och annat. Kom kl 19.30. Eller redan kl 19 och delta i dominikanbrödernas vesper – böner som Jesus själv bad.
Nytt år på Domino – välkommen alla!

A New Year, that´s the theme of our first gathering on DominoOnsdag on January 22nd. What could that mean? Simon will introduce with refernces to the Bible and other things. Please join at 19.30. Or why not at 19 to the Vespers with the Domincan´s? The monastic prayer with prayers Jesus himself was praying.
A newyear at Domino, welcome to all new and old friends.

FilmDays soon coming up

Filmdagarht19Affisch

look here for the complete program

DOMINO – Welcome

Världen vi lever i är verkligen brutal och våldsam. Människan verkar helt oförmögen att tacka livet på planeten jorden och alla olika “kriser” är oräkneliga. Kristen tro visar en väg. Det är att gå ut från det vanliga och konventionella och gå mot honom som vi kallar Gud: Han som är bortanför. Han som är osynlig. Han som är grunden för allt liv.
Vägen är att samarbeta med honom. Lära känna honom – genom att öppna hjärtat, lära oss att be, lära känna Jesus Kristus genom berättelserna om honom.
I DOMINO är det vad vi vill göra. Använda och utveckla våran kapacitet: sinnen och intellekt, intuition och förnuft. Och genom att bli vänner med varann, stödja och gilla varann. Låta Gud agera i oss.
Välkomna alla, troende eller inte, att dela livet på DOMINO i höst.

The world we live in is indeed brutal and violent. Man seem to be unable to handle life together on our planet and the number of “crises” multiply. Christian faith does propose a way.  That is to stretch out of the ordinary and conventional towards the one we call God: The one beyond. The invisible one. The one that is the foundation of all life.
The way is to cooperate to him. Get to know him. Through widening our heart, learning to pray, learning to know Jesus Christ in the Gospel.
In Domino that´s what we want, using, develloping our capacities – senses and intellect, intuition and rationality. And through develop friendship and love between us. Letting God act with us.
Welcome everyone, believer or not, to share life at Domino this Autumn.
If you´re an exchange student, look for us at the Student Fair at August 23rd.